Bahrain World Trade Center
Bahrain World Trade Center

Bahrain World Trade Center

Rüzgar türbinlerini binada ilk kez kullanarak yeni başlayan bir akıma öncülük yapan Bahrain World Trade Center bu alanda önemli bir yere sahiptir. Bu bina, Bahrain’in ana iş merkezi üstü olan ve Arap körfezine bakan Manama’da , var olan bir otel ve alışveriş merkezinin yenileme projesini kapsayan master projesinin odak noktasında yer alır. Bu iki 50’şer katlı yelken şeklindeki ofis kuleleri, 240 m’şer yüksekliğe ulaşır ve aralarında her biri 29 m çapında ki 3 adet yatay eksenli rüzgar türbinini barındırır. Baza kısmında yeni bir alışveriş merkezi, restoran, iş merkezi ve araç parkı bulunur.

Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi Tasarımı
Bahreyn Dünya Ticaret Merkezi Tasarımı

Eliptik plan formundaki iki kule planda V oluşturacak biçimde yerleştirilmiştir ve körfezden gelen esintiyi arasına alacak biçimde konumlandırılmıştır. Eliptik plan ve yelkensi formu, binaların önünde pozitif ve arkasında negatif basınç yaratarak körfezdeki esintiyi iki kule arasına çeker ve rüzgarın hızını arttırır.

Bahrain World Trade Center Rüzgar Türbin Değerleri

Yükseldikçe rüzgarın hızının arttığı düşünülür ancak bu durum türbinlerin enerji kazanımlarını çok fazla etkilememektedir; 1. türbin; 340-400 MWh / yıl, 2. türbin; 360-430 MWh / yıl, 3. türbin 400-470 MWh / yıl. Ortadaki türbinin %100 üretim yaptığı düşünülürse üstteki türbin %109, alttaki türbin ise %93’le üretim yapar. Bu türbinlerden kazanılan enerji yılda 1100 ila 1300 MWh, bu da yaklaşık olarak kulelerin yıllık enerji ihtiyacının %11–15 ini karşılamaktadır. Karbon emisyon ölçümüne göre bu değer 2900 kg K (yağ yakan güç istasyonu) veya 2000kg K (gaz yakan güç istasyonu) değerlerine karşılık gelmektedir. Pervanelerdeki yüklerin motor kutusuna, oradan köprüye, oradan da binaya yaptığı basınç, dolayısı ile binaların strüktür sistemlerinin tasarımı önemli bir etkendi.

Üzerinde rüzgar türbini olan ilk gökdelenler Bahreyn'de.
Üzerinde rüzgar türbini olan ilk gökdelenler Bahreyn’de.

Türbinler standart hız kontrollü tiplerdir. Rotor pervaneleri akslarına sabit bir açı ile yerleştirilmiştir ve pervanelerin kesiti çok yüksek hızlı rüzgar geldiğinde pervanelerde türbülans yaratarak kaldıracı (aksı) koruyacak biçimde tasarlanmıştır. Rüzgar türbinleri hakim rüzgar doğrultusuna göre risklerde dikkate alındığında dar bir aralıkta 285º ile 345º arasında rüzgar alması gerektiği görülmüştür. Bu derecelerin dışındaki bütün rüzgarlar türbinde etkisiz rüzgar özelliği göstermektedir. Kulelerin formu, aralarından geçen hava akımını %30’a kadar arttırmada etkilidir.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *