Acil Durum Ekipleri
Acil Durum Ekipleri

Acil durum ekipleri şantiye ortamında nasıl çalışır?

Şantiye acil durum ekipleri inşaat çalışmaları sırasında oluşabilecek acil durumlarda olayın türüne göre müdahaleyi ve organizasyonu yapan ekiplerdir. Minimum olarak bu ekiplerin 5 grup altında toplanması gereklidir. Bu sayı işin tehlikesine ve ihtiyaçlarına göre arttırılabilir. Bunlar İlk yardım ekipler, Yangın Ekipleri, Kurtarma Ekipleri, Trafik ve Çevre Güvenliği Ekipleri ve Elektrik ve Mekanik Bakım Ekipleri olarak sıranabilir. Bu ekiplerin görevleri ise şu şekilde detaylandırılmıştır:

Acil durum ekipleri görevleri

İlk yardım ekibinin öncelikli görevi; acil durum halinde, eğer yaralı varsa ilk müdahaleyi yapmak ve gerekiyorsa yaralıyı ivedi bir şekilde ambulans ile en yakın sağlık birimine göndermek. Aynı zamanda olay yerine ambulansla intikal eden ilk yardım görevlilerine de yaralılarla ilgili bilgi aktarımı yapmak ve gerekirse yardımcı olmak. Şayet tehlike devam ediyorsa yaralıyı güvenli bölgeye taşımak. Uzuv kopması durumunda acil olarak uzvun koptuğu yere tampon yapmak ve kopan uzvu buz torbası içinde saklamak. Vücuda kimyasal dökülerek yaralanma durumu varsa acil olarak kimyasalın döküldüğü giysileri çıkarmak ve dökülen yeri 15- 20 dakika süreyle bol su ile yıkamak.

Yangın Ekibi: Öncelikli olarak paniğe kapılmadan ivedi bir şekilde yangının büyüklüğünü de belirterek itfaiyeye haber vermek. Mümkünse itfaiye gelene kadar yangının çıkma nedenini tespit ederek bu yangın türüne uygun yangın söndürücülerle yangına müdahale etmek. Gelen itfaiye personeline yangın hakkında bilgi vererek yardımcı olmak. Şayet yangın mahallinde tespit edilen canlı varsa derhal kurtarma ekibine bilgi vererek yangından kurtarılmasını sağlamak.

Kurtarma Ekibi: Acil durum halinde en hızlı şekilde olay yerine giderek acil durum ekibinden gelen bilgiler ışığında kurtarma işlemine başlamak. Şantiyede öncelikli olarak mahsur kalan kişileri kurtarmak ve tahliyelerini sağlamak. Olay mahallinden alınan kişi veya kişilerin en hızlı şekilde güvenli bölgeye iletilmesini sağlamak. Kurtarma esnasında yaralı veya yardıma muhtaç kişi varsa ilk müdahalesinin yapılması için ilkyardım ekibine haber vermek ve ilk yardım ekibini bilgilendirmek. İşyerlerinde yaşlı, engelli, gebe vb. çalışan varsa tahliye esnasında refakat edilmesi için tedbirler almak.

Trafik ve Çevre Güvenliği Ekibi: Acil durum halinde olay mahallinin çevre güvenliğini sağlamak ve olay mahalline olan geliş gidiş trafiğini yönlendirmek. Olay yerine dışarıdan giriş çıkışı engellemek için olay yerinin etrafını emniyet şeridi ile çevirmek. Aşırı kar, yağmur, fırtına… vb durumlarda çalışanların evlerine güvenli bir şekilde ulaşması için gerekli organizasyonu yapmak.

Elektrik ve Mekanik Bakım Ekibi: Acil durum halinde tehlikeleri yok etmek ve elektrik ve mekanikle ilgili arızaları gidermek. Elektrik ekibi olarak, düzenli aralıklarla elektrik panolarının bakım ve kontrolünü yaptırmak. Acil durum halinde derhal elektriği kesmek, elektriği kesmeden önce mutlaka asansörde insan olup olmadığını tespit etmek. Mekanik ekibi olarak su baskını halinde çevrede biriken suyun boşaltılmasını sağlamak.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *