Marshall Deneyi

Marshall Deneyi

Marshall Deneyi Bitümlü Sıcak Karışımların laboratuvar tasarımı için Marshall tasarım metodu uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Marshall tasarımında, asfalt-agrega karışımı ısıtılır, karıştırılır ve sıkıştırılıp yaklaşık 63,5 mm yüksekliğe… Read more