TAKS KAKS

TAKS, KAKS ve Hmax Nedir?

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin tanımına göre; taban alanı kat sayısı TAKS, taban alanının imar parseli alanına oranıdır. İmar planında bu oran açıkça belirlenmemiş ise… Devamı

Standart Proktor Deneyi

Standart Proktor Deneyi

Standart Proktor Deneyi zeminin optimum su içeriğinin ve buna karşılık gelen maksimum kuru birim hacim ağırlığının belirlenmesidir. Maksimum kuru birim hacim ağırlığı ve optimum su… Devamı