TS 825
TS 825

TS 825 Standardı ve Çatı Yüzeyi Isı Yalıtımı

TS 825 Binalarda ısı yalıtım kuralları 1999 yılında belirlenmiştir. Binalarda ısı kaybının önemli bir kısmı çatıda meydana gelmektedir. Uygun malzeme ve işçilik ile yapılan çatı yalıtımları kış aylarında mevcut alan içindeki sıcak havanın dışarıya geçişini engellediği gibi, yaz aylarında bina dışındaki sıcak havanın bina içerisine geçişini engellemektedir. Isı kaybı, uygulanan çatının tipine göre değişiklik göstermektedir. Isı kaybının en az olduğu tip üzeri çatı ile örtülü tavandır. Çatı yalıtımında en çok kullanılan ısı yalıtım malzemesi alüminyum folyolu cam yünüdür.

Çatının şekline (teras, üzeri çatı ile örtülü tavan gibi) göre uygulanacak yalıtım türü farklılık göstermektedir. Isı kaybı en az olması için kullanılan en uygun şekil üzeri çatı ile örtülü (oturtma) tavandır. Oturtma çatılarda yalıtım işlemi uygulanırken yalıtım malzemesinin deforme olmamasına, ıslanmamasına ve gerektiğinde buhar kesici ile desteklenmesine dikkat edilmelidir. En hassas nokta olan bacanın bulunduğu bölgede olası bir yangın durumunun önüne geçmek için bacaya yakın yüzeylerde yanmayan yalıtım malzemesi seçilmelidir.

Çatı ısı yalıtımının avantajları; Isı kaybının önüne geçilerek, ısınma için harcanan enerji ihtiyacı azalır. Isınma ihtiyacındaki azalma ile birlikte fosil yakıt kullanımı azalır ve çevreye yayılan zararlı gaz miktarı azalır. Enerji israfı azalır. Yalıtımlı çatılarda; su sızıntısı, rutubet, kötü koku, küflenme oluşumu azalır. Sıcak ve soğuk hava farkı azalır. Dış havadan içeriye ve içeriden dış hava ısı geçişi önlenir.

TS 825 “Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı” binalarda meydana gelen enerji kaybının büyük ölçüde olduğunu ve yalıtım uygulamaları ile iyileştirme yapılacağını hedefler. TS 825’de derece-gün (DG) hesaplamalarında Türkiye’de farklı iklim koşullarına göre 4 farklı derece-gün bölgesine ayrılmıştır. Bölgelerin farklılaşmasında asıl etken illerin bulunduğu coğrafi konum, iklim koşullarıdır. Belirlenen bölgeler illerin bulundukları konumları, dış ortam sıcaklıkları, güneşten gelen ışınım boyutu gibi etkenler ile 4 bölgeye sınıflandırılmıştır. 1. Bölgeden 4. Bölgeye doğru iklim koşulları zorlaşmakta ve soğuk hava etkisi mevcuttur. 1. Bölgede ılıman iklim şartları olup, ısıtma ihtiyacının minimum olduğu iklim bölgeleridir. Genellikle 1. Bölgede yer alan iller Akdeniz bölgesine ait illerdir. 4. Bölge’yi ele alırsak karasal iklimin egemen ve ısıtma ihtiyacının fazla oluğu iller yer almaktadır. Genellikle Doğu illeri 4. Bölge’de bulunmaktadır.

TS 825: http://www1.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/cf3e258fbdf3eb7_ek.pdf

Written by

Volkan Atabey

402 Posts

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yapı Öğretmenliği (2014) İnşaat Mühendisliği (2020) Lisans Eğitimleri ve İnşaat Mühendisliği (2016) (Tezli) İş Güvenliği (2016) (Tezsiz) Yüksek Lisans Eğitimleri Almıştır. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasına sahiptir.
View all posts

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *