Dilatasyon derzleri özellikle geniş binalarda bir deprem önlemi olarak kullanılmaktadır. Binanın oturduğu zeminde ya da bina bünyesinde oluşan bazı etkenler, binanın bütünlüğünü bozarak, istenmeyen hareketler gösterebilir. Bu hareketlerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz; Zeminin homojen bir yapıya sahip olmaması, Yer altı suyunun düzensiz olması, Temel tabanına gelen yüklerin dağılımının düzensiz olması,
Temel sistemleri, yaygın olarak, yapı ağırlığından ve üzerindeki örtü zemin yüklerinden kaynaklı büyük basınç gerilmeleri altında servis ömürlerini geçirmektedirler. Ancak yapının kullanım amacı, mimarisi ve konumuna bağlı olarak, servis ömrü boyunca, hem yapının kendisi hem de taşıyıcı sistemi, çekme kuvvetlerine ve devirme momentlerine maruz kalabilmektedir. Gelişen yapı teknolojilerinin inşasını mümkün
Sıva işinin her ne kadar yapı estetiği için vazgeçilmez bir uygulama olduğu bilinse de aynı zamanda yapı elemanlarını olumsuz dış faktörlerden korumak için de gerekli bir imalat olarak dikkat çekiyor. Sıva çeşitlerinin oluşumunda estetik nedenler belirleyici fakat sıva malzemesinin üretiminde seçilecek olan bazı yapı kimyasalları ile sıvanın koruyuculuk özelliği arttırılabilir.