Mühendislik ve Mimarlık Yarışmaları

GYODER-İAV Lisansüstü Tez Ödülleri Yarışması
Son başvuru tarihi: 30.9.2021
Düzenleyen: GYODER, İAV iş birliğiyle

MEKAN 2021 İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projeleri Yarışması
Son başvuru tarihi: 4.10.2021
Düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

im2021 - İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması
Son başvuru tarihi: 15.10.2021
Düzenleyen: TMMOB İçmimarlar Odası, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde

İMMİB 2021 Endüstriyel Tasarım Yarışmaları
Son başvuru tarihi: 5.11.2021
Düzenleyen: İDDMİB, İKMİB ve TET tarafından, ETMK, TİM, Ticaret Bakanlığı desteğiyle

ProCE’21 Gayrimenkul Geliştirme Yarışması
Son başvuru tarihi: 20.10.2021
Düzenleyen: Boğaziçi Üniversitesi Yapı Kulübü

Bursa Kent Mobilyaları Tasarım Yarışması
Düzenleyen: Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürlüğü

Antakya Köprübaşı Kent Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması
Düzenleyen: Hatay Büyükşehir Belediyesi

Şanlıurfa Kızılay Meydanı ve Kentsel Tasarım Fikir Yarışması
Düzenleyen: Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etüt ve Proje Dairesi Başkanlığı

9. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri
Düzenleyen: Yurtbay Seramik, Yapı Medya İletişim iş birliği ile