Mühendislik ve Mimarlık Yarışmaları

Mekan 2019 / İç Mimarlık Öğrencileri Ulusal Bitirme Projesi Yarışması
Son başvuru tarihi: 1.10.2019
Düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Çuhadaroğlu Alüminyum 2019 Öğrenci Proje Yarışması
Son başvuru tarihi: 2.9.2019
Düzenleyen: Çuhadaroğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde

Building 4Humanity Tasarım Yarışması
Son başvuru tarihi: 1.10.2019
Düzenleyen: ŞPO, TUPOB, ODTÜ

TUPOB Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğrencileri Bitirme Projesi Yarışması 2019
Son başvuru tarihi: 13.9.2019
Düzenleyen: Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Goethe Institut Ankara

Bauhaus’u Yeniden Düşünmek
Son başvuru tarihi: 6.9.2019
Düzenleyen: TMMOB Şehir Plancıları Odası

Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü 2019
Son başvuru tarihi: 20.9.2019
Düzenleyen: Yurtbay Seramik, Yapı Medya İletişim iş birliği ile

7. Zeki Yurtbay Tasarım Ödülleri
Son başvuru tarihi: 5.12.2019
Düzenleyen: Uluslararası Mimarlar Birliği, Mimarlar Odası yürütücülüğünde

UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri
Son başvuru tarihi: 17.1.2020
Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

2020 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Yeninin İzleri”
Son başvuru tarihi: 27.9.2019

Gıdamızın Bozulan Kimyası Karikatür Yarışması
Son başvuru tarihi: 30.9.2019
Düzenleyen: TMMOB Gıda, Kimya ve Ziraat Mühendisleri Odaları İstanbul Şubeleri


Timberland Doğa Kahramanlarını Arıyor
Düzenleyen: Timberland