Mühendislik ve Mimarlık Yarışmaları

DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması 2020
Son başvuru tarihi: 28.2.2020
Düzenleyen: DASK

2020 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması
Son başvuru tarihi: 8.5.2020
Düzenleyen: Sağlıklı Kentler Birliği

Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması
Son başvuru tarihi: 20.4.2020
Düzenleyen: İzmit Belediyesi

Sürdürülebilir Gelecek Proje ve Fikir Yarışması
Son başvuru tarihi: 1.5.2020
Düzenleyen: Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği

Geleceğini Modelle Yarışması
Son başvuru tarihi: 30.4.2020
Düzenleyen: İstanbul Kültür Üniversitesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana Transfer Merkezi Mimari Proje Yarışması
Son başvuru tarihi: 28.4.2020
Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi

Taksim Kentsel Tasarım Yarışması
Son başvuru tarihi: 5.6.2020
Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı

Sürdürülebilir Geleceği Tasarla
Son başvuru tarihi: 29.5.2020
Düzenleyen: Rönesans Holding

Taksim’i Hayal Et
Son başvuru tarihi: 31.5.2020
Düzenleyen: BİMTAŞ


Uşak Belediyesi Yayalaştırılan Sokaklar Mimarlık Kentsel Tasarım Fikir Proje Yarışması
Son başvuru tarihi: 22.5.2020
Düzenleyen: Uşak Belediyesi


Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı Kentsel Tasarım Yarışması
Son başvuru tarihi: 7.7.2020
Düzenleyen: İstanbul Büyükşehir Belediyesi


Karantinada Mimarlık Cephe Tasarım Yarışması
Son başvuru tarihi: 30.4.2020
Düzenleyen: Mimarlar Odası Van Şubesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi, Mimarlar Odası Mersin Şubesi, Mimarlar Odası Eskişehir Şubesi


Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması
Son başvuru tarihi: 13.5.2020
Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi


ETAK'20
Son başvuru tarihi: 5.1.2020
Düzenleyen: YUCONES


İstanbul Senin, Haliç Kıyıları Tasarım Yarışması
Düzenleyen: İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı