Mühendislik ve Mimarlık Yarışmaları

UIA Çocuk ve Mimarlık Altın Küp Ödülleri
Son başvuru tarihi: 27.1.2020
Düzenleyen: Uluslararası Mimarlar Birliği, Mimarlar Odası yürütücülüğünde

Numune Hastanesi ve Çevresi Değerlendirme Ulusal Fikir Yarışması
Son başvuru tarihi: 3.1.2020
Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası Ankara, Ankara Tabip Odası

Stoneline Fuar Stand Tasarımı Öğrenci Yarışması 2020
Son başvuru tarihi: 2.2.2020
Düzenleyen: Stoneline

Antalya Kepez Belediyesi Turgut Cansever Uluslararası Mimarlık Ödülleri 2020
Son başvuru tarihi: 20.1.2020
Düzenleyen: Antalya Kepez Belediyesi, Mimarlar Odası Antalya Şubesi işbirliği ile

Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması
Son başvuru tarihi: 24.2.2020
Düzenleyen: TMMOB, KESK, DİSK, TTB, 10 Ekim-Der

“Farkında Mısın?” Ulusal Fotoğraf ve Kısa Video Yarışması
Son başvuru tarihi: 29.2.2020
Düzenleyen: iGA, Çöpüne Sahip Çık Vakfı iş birliğiyle

Kentsel ve Ekolojik Omurga Olarak Meles Çayı Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Projesi Yarışması
Son başvuru tarihi: 13.5.2020
Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi

“Eskimeyen Kerpiç, Yaşayan Mekân” Fikir Yarışması
Düzenleyen: Kerpiç Akademi

Olivelo İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı Fikir Projesi Yarışması
Düzenleyen: İzmir Büyükşehir Belediyesi


Design Together with BIM
Düzenleyen: İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendisliğe Hazırlık Kulübü


Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası, Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari...
Düzenleyen: Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü


ETAK'20
Düzenleyen: YUCONES