facebook twitter

Metilen Mavisi Deneyi

22.05.2018
Metilen Mavisi Deneyi

Metilen mavisi deneyi ile malzemenin killiliği kontrol edilir. İlk olarak karıştırma kabına 200gr 10 numaralı eleğin altında kalan malzeme ile 500ml saf su ilave edilerek, mixer yardımı ile 5 dakika karıştırıldı. Karıştırma işlemi tamamlandıktan sonra 5ml metilen mavisi karışıma eklenerek 1 dakika daha karıştırıldı ve bu 1 dakikanın sonunda cam çubuk yardımı ile karışımdan numune alınarak süzgeç kâğıdının üzerine 2 damla damlatıldı.

Süzgeç kâğıdına alınan numunenin etrafında yeşil hale oluşup oluşmadığına bakıldı. Bu işlem hale oluşuncaya kadar her dakikada 5ml metilen mavisi eklenip karıştırılarak devam etti. Hale oluşumu ardından ise aynı işlen metilen mavisi eklenmeden 5 dakika, 1er dakikalık numunelerin alınması şeklinde devam etti. Metilen mavisinin 30ml’ye kadar eklenmesi temiz yani kilsiz olarak nitelendirilir.

Belki lazım olur düşüncesiyle Elek analizi nasıl yapılır onuda eklemek istiyorum.

Elek analizi zemin tane büyüklüklerini ve toplam kütle içerisindeki ağırlıkça miktarlarını yüzde cinsinden hesaplayıp tane büyüklüğü dağılımının ve çakıl, kum, silt ve kil yüzdelerinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Her gün şirketin sahip olduğu taş ocaklarından malzeme geliyor olabilir. Bu durum malzemelerin elek analizlerinin gelen her parti yeni malzemede yapılması gerekir.

Gelen malzeme önce bölgeç yardımı ile uniform bir şekilde ayrılır. Ayrılan malzeme yıkanır ve etüve kurumaya bırakılır. Etüvde kurutulan malzeme elek makinesine yerleştirilir ve makine 5 dakika süre ile çalıştırılır. 5 dakikanın ardından elekler bir kerede el yardımı ile elenerek her gradasyondaki malzeme ayrı ayrı kaplara yerleştirilir. Ardından tartımlar yapılır ve değerler kaydedilir. Bu değerler sayesinde gradasyonlar belirlenir. Sonuca ulaşılır ve malzeme hakkında yorum yapılır. Şantiyede kullanılıp kullanılmayacağına karar verilir.

Uzun süredir Penetrasyon deneyi üzerine istekler geliyor. Aşağıya ekliyorum okuyup bilgi alabilirsiniz.

Deneyin amacı; asfaltın yol sıcaklığındaki bağlanma yeteneğini saptamak, asfalt çimentosunun sertlik ve kıvamlılığını tayin etmektir.

1 gün boyunca bekletilen numuneler, 1 günün sonunda 25°C’deki su banyosunda 1,5 saat bekletildi. Bekleme işleminden sonra numune su ile dolu beher içine alındı. Sonrasında beher penetrasyon cihazına yerleştirildi. 150gr ağırlık yapan iğne 5 saniye süre ile numuneye batırıldı. 5sn sonunda değer okundu. Her numuneden aralarında 1cm ara bırakılacak şekilde 3 değer okundu ve kaydedildi. Bu işlem sırasında iğnenin kabın kenarına denk gelmemesine dikkat edildi.

Bu işlemler %4, %4,5 ve %5 oranlarında SBS içeren bitümler için tekrarlandı. Her ayrı numuneye geçilirken iğnenin temizlenmesine özen gösterildi.

Deneylerin sorumluluğu işlemleri gerçekleştiren kişiye aittir.


:

:

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...