İnşaat Etkinlikleri

Sürdürülebilir Şehirler için Endüstri Mirası
Son başvuru tarihi: 31.12.2021
Düzenleyen: Hollanda Araştırma Enstitüsü, LDE Küresel Miras ve Kalkınma Merkezi, Hollanda Kraliyeti İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle

Ankara Projeleri Sergisi
Son başvuru tarihi: 27.12.2021
Düzenleyen: Ankara Kent Konseyi Mimarlık Kültürü ve Planlama Çalışma Grubu

6. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu Programı Açıklandı
Son başvuru tarihi: 23.10.2021
Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası

The Flower and Plant Show 2021
Son başvuru tarihi: 13.11.2021
Düzenleyen: Tarsus Turkey tarafından SÜSBİR işbirliğiyle

XI. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’na Çağrı
Son başvuru tarihi: 27.11.2021
Düzenleyen: TMMOB Mimarlar Odası

Türkiye İçmimarlık Forum ve Fuarı
Son başvuru tarihi: 28.11.2021
Düzenleyen: Diyarbakır Fuarcılık, ALZ Grup

14. Ulusal 2. Uluslararası Çevre Mühendisliği Kongresi - 2021
Son başvuru tarihi: 11.12.2021
Düzenleyen: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası

Türkiye’de Mühendislik ve Mimarlığın 250 Yılı Uluslararası Sempozyumu
Son başvuru tarihi: 21.5.2022
Düzenleyen: İstanbul Teknik Üniversitesi