Bağ Kirişleri

Bağ Kirişleri Nasıl Olmalıdır?

Plan geometrisi kat bazında değişmeyen, düzenli geometriye sahip perde duvarlı betonarme sistemlerin deprem etkisinde güvenliğinin sağlanmasında, bağ kirişleri kullanımının yapı davranışına olumlu katkı sağladığı bilinmektedir…. Devamı