Zemin İyileştirme Çalışmaları

22.05.2018
Zemin İyileştirme

Zemin iyileştirme inşaat işlerine ve şantiye çalışmalarına başlamadan önce yapılması gerekiyorsa önem arz eder. Taşıma gücü yetersizliği, permeabilite fazlalılığı, şişme ve büzülmeye eğilim, kayma direnci yetersizliği, oluşmuş konsolidasyonun devam etmesi, stabilite yetersizliği gibi statiksel sorunlar ve zemin büyütmesi, sıvılaşma, zemin yenilmesi gibi deprem kaynaklı dinamik sorunlar açısından yetersiz olan bir zemin üstüne inşa zorunluluğu olan bir yapı için üzerinde yer alacağı zeminin iyileştirilmesi, kaçınılmaz bir durumdur.

İnşaat yapılacak ve potansiyel olarak sıvılaşma riski taşıyan bir zemin için yapılacak sondajlarla standart ve konik penetrasyon deneyleri ve laboratuar deneyleri ile saptanacak granülometri eğrisi, ince dane oranı, rölatif sıkılık, kıvam, yoğunluk, su muhtevası, y.a.s. seviyesi, içsel sürtünme açısı, ayrıca maksimum yer ivmesi ve hesaplanacak düzeltme katsayıları gibi sismik ve statik ölçütlere göre birçok açıdan değerlendirilip sismik hareketler sonucu oluşan periyodik kayma gerilmeleri, zeminin çevrimsel gerilme mukavemeti ile karşılaştırılır. Sıvılaşma riski araştırılan alan için bölgenin depremselliği, yeraltı su seviyesi durumu, alandaki hakim zemin sınıfı durumu da göz önüne alınarak sıvılaşma riski belirlenir.

Sıvılaşma riski taşıyan zemin için yapılacak jet grouting iyileştirmesi için basitleştirilmiş özel yöntemle önce seçilen kolon aralıkları, çapları, taşıma gücü ve kesme kuvveti direnci açısından tahkik edilir. Seçilen kolon çap ve aralıktan sonra proje verilerine uygunluk için jet grouting iyileştirmesi öncesi denemeler yapılır, uygun enjeksiyon basıncı, nozul çapı, meme sayısına bağlı olarak uygun uygulama verileri seçilir. Uygulama sonrası özel testlerle yapılmış imalatların proje verilerini sağlayıp sağlamadığı kontrol edilir.

Jet grouting yöntemi

Her ne kadar maliyetli bir iyileştirme yöntemi olarak görünse de statik projede yapıların istenen davranışı göstermesi bakımından zemin için öngörülen karakteristik için tam kontrol sağlamakta, iyileştirme öncesi, sırası ve sonrası için sürekli kontrol edildiği için çok güvenli bir metod olmaktadır. Diğer iyileştirme yöntemlerine nazaran gerek inşa metodu gerekse inşa sonrası deneyleri açısından sıvılaşma faktörüne mümkün olan maksimum seviyede güvenlik oluşturmaktadır. Ülkemizde jet grouting konusunda edinilen tecrübe sayesinde yine diğer metodlara göre hata payı imalat problemleri en düşük seviyededir. Maliyetinin hesaplanabilmesi öngörülebilmesi inşaat bitim süresinin de belirlenebilmesi açısından kamu ihalelerinde avantajlı konumda olmaktadır.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...