Yarma şevinin oluşturulması

22.05.2018
Yarma Şevi

Yarma şevinin oluşturulması işlemine aynanın açılmasıyla başlanır. Buna bir tür derinleştirme kazısı denilebilir. Öncelikle şev yarma yüksekliği kadarki kısmı ( yaklaşık 10- 12 metre) kazılarak alınır. Buraya çıkan malzemenin kullanılmasından ötürü ariyet de denmektedir. Çıkan malzemenin kalitesine göre dolguya, sıfırlamaya, toprakarmeye veya out a gönderilir. Burada ekskavatörler ile kamyonlar arasında bir ring kurulur.

Şantiyemizde farklı tiplerde ekskavatörler bulunmaktaydı; 600, 400, 300 lük gibi. Bunları kapasite farklarından dolayı, sefer sayılarını etkilemektedir. Bundan sorumlu formenler, ringi oluştururken buna dikkat etmektedirler. Mesala 600 lük ekskavatöre çalışan kamyon sayısı en fazladır, çünkü çok kısa sürede yükleme yapmaktadır; kapasitesi fazla olduğundan. 300 lük ekskavatörlerle yükleme yapılmamaktadır. Bunlarla sadece şev yarmalarında kullanılmaktadır. Bunun hassasiyeti Şartnamede de belirtilmekte olup ilerleyiş güvence altına alınmalıdır. Yarma şevlerinde müsaade edilen tolerans +/- 10 cm dir.

Eğer kapasitesi daha yüksek ekskavatörler kullansak bu toleransı yakalamamız çok güç olur, çünkü kepçelerinin uç kısmı 300 lüklere göre çok daha fazladır.

Bu kazının tamamlanmasının ardından şevin yarılmasına geçilir. Bunun topografların eşliğinden yapmaktayız. Önce şev başı kesilmektedir. 20 şer metre aralıklarla şev kazıkları çakılmaktadır. Daha sonra 2 şev kazığı arasına ip çekilir ve şevin sınırı belirlenmiş olur. Üzerinden de kireçlenerek işlem tamamlanmış olur.

Topografın total station adı verilen aleti kurmasından sonra reflektörlü jalonlarla kazıklar çakılmaktadır. Bu şev kazıklarının üzerine kaç cm yarma dolgu ve km si yazılır. Yarmanın tamamlanmasının ardından reglajın(ince tefsiye) yapılmasında, greyder operatörü bunu referans olarak yapar. Şevin bu kısmına palye denmektedir.

Şev başının kesilmesinin ardından şevin projesine göre uygun eğimde yatırılmasına geçilir. Yukarıda anlatıldığı gibi şev eğimi birçok parametre tarafından değişmektedir. Anlatacağım yarmada, projede verilen ilk eğim 1/1 dir. Geçen sene tamamlanamayan bu şev stabilitesi bozulmuş ve revizyonlu projede 2/1 eğim verilerek iyileştirmesi yapılmaktadır. Uygulamada bir şevin yarılması topografın referans verdiği ardışık 2 yarmanın birleştirilmesi ile oluşturulur. Bu referans kesimi belli mesafeler arası yapılarak şevin tamamı birleştirilmektedir.

Kesim işlemi tamamlandığında malzemenin kalan kısmı dozerle sıyrılmakta ve şevin palyesi çıkarılmaktadır. Bu işlem tekrarlanarak devam etmektedir. Şevin başından jalon tutularak palye boyunca okumalar yapıldı. Genişlik min 5 metredir. Şevin yarılmasının ardından yüzeysel drenaj kısmına giren kafa ve palye hendeklerin yapımına geçilir.

Önce ekskavatörlerle hendeğin kazısı yapılır. Kazısı tamamlanan hendeğin betonla kaplanacağından, kalıbının çakılması işlemine geçilir. Ahşap ve çelik olmak üzere 2 tip kalıp kullanılmıştır. Çelik kalıbı şaşırtmalı biçimde ( 1 sıra atlayarak) palye ( topuk da denmektedir) hendeklerinde kullanıldı. Kafa hendeklerinde ise daha farklı bir method izlenildi. Hendeğin alt kısmının kalıbı kuruldu. Daha sonra hendeğin kenar kısımları şaşırtmalı olarak döküldü. Bunun nedenleri; malzemenin geniş açıklıklı dökülmesine izin verilmemesi (çatlaklardan ötürü), sonraki dökülecek kısmın kalıbının doğrudan oluşması, kotunun ve mastarının daha hassas biçimde verilmesidir.

Bu şevlerde kullanılan hendekler B1, B2, B3, B4 ve D1, D2, D3, D4 gibi tipler olarak değişmektedir. Projelendirilmesinde; hız, debi, erozyon tahkiki, havzanın hidrografisine bakılarak yapılmaktadır. Hendek yapımında C25 tipi beton kullanılmıştır. Şartnamede belirtilen beton sınıfına mutlaka dikkat edilmelidir. Bizim projemizde en az C20 sınıf beton kullanılması istenmiştir.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...