Yapı Malzemeleri
15
Aug

Hafif Beton

Yapılarda taşıyıcı sistem elemanlarının kesitlerinin ekonomi için küçültülmesi, yapının toplam ağırlığının hafifletilmesi ya da ısı iletkenlik katsayısını azaltılması amacı ile, diğer beton türlerine göre daha düşük birim ağırlığa sahip olan hafif betonlar yaklaşık 100 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Üzerinde 1949 yılından beri araştırmalar yapılmakta olan bu beton türü; beton karışımındaki normal agregaların yerine boşluklu yapıya sahip doğal veya yapay hafif agregaların kullanılmasıyla, betonda kimyasal ve fiziksel yolla büyük miktarda boşluk oluşturarak yada beton karışımındaki "ince agrega" çıkarılarak oluşturulabilmektedir.

Okumaya Devam


14
Aug

Vakumlu Beton

Agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral/kimyasal katkı maddelerinin birlikte kullanılmasıyla elde edilen ve tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan yapı malzemesine beton adı verilmektedir. Betonun yıllar içinde gösterdiği gelişim ve gereksinimlerin farklılaşması, bu karışımın içindeki malzemeleri ve bu malzemelerin karışımdaki oranlarını değiştirmektedir. Bu durum farklı beton türlerinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır.

Günümüzde, kullanım amacı ve yerine göre şantiyede ya da beton santrallerinde otomatik makinelerle üretilen betonlar, çok fazla türe sahiptir. En genel olarak, birim ağırlıklarına ve basınç dayanımlarına göre sınıflandırılmakta, diğer türler ise “özel betonlar” başlığı altında adlandırılmaktadır.

Okumaya Devam


22
May

Çimento üretiminde çıkan tozlar

çimento üretimi

Çimento üretimi başından sonuna kadar kapalı bir sistem içinde yürütülür. Ancak toz halindeki maddelerin taşınmasını sağlayan basınçlı hava, fırında yakıtın yakılması sonucu oluşan baca gazları işlem sonunda atmosfere atılır. Dışa atılan bu gazlar filtrelerden geçirilmesine rağmen önemli miktarda katı partikül içerir.

Çimento fabrikalarında yanma gazlarının dışarı atıldığı yüksek baca dışında, hava ve gazların atıldığı soğutma üniteleri, değirmenler, paketleme vb başka çıkışlarda bulunur. Bu çıkışlardan tozun kaçmasını engellemek ve ekonomik bir değer ifade eden yarı mamül veya mamül malı geri kazanmak amacıyla toz tutucu ekipmanlar kullanılır. Genel olarak çimento fabrikalarındaki toz tutma tesisleri yatırım bedellerinin yaklaşık olarak %15 ini işletme aşamasında ise işletme masraflarının %5-%7 sini oluşturur.

Okumaya Devam


Fore Kazık

Fore kazık yapımına başlanmadan önce yapılacak yer, uygulamaya hazır hale getirildi. Öncelikl...

Yarma Şevi

Yarma şevinin oluşturulması işlemine aynanın açılmasıyla başlanır. Buna bir tür derinleşt...

Hakediş Hesabı

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümül...

Tasarım İlkeleri

Temel yapı tasarımı, estetik, ekonomi ve emniyet değerleri...

Demir İşleri

Demir işleri şantiye çalışmalarının önemli bir kısmını ...