Yapı Malzemeleri
18
Aug

Kendiliğinden Yerleşen Beton

Dünyada ve ülkemizde yaygın olarak kullanılan geleneksel betonlar, çapı 150 mm, boyu 300 mm olan silindir numunelerin 28 gün boyunca 20±2°C sıcaklıktaki su içinde kür edildikten sonra eksenel basınç dayanımının 50MPa'ı geçmediği beton türleri olarak tanımlanmaktadır. Doğal agregalarla üretilen geleneksel betonların birim ağırlığı 1900- 2800 kg/m3 arasındadır. Ülkemizde ve dünyada beton işlerinde en çok kullanılan bu beton türü çok katlı yapılarda kat adedi arttıkça daha büyük kesit ihtiyacını doğurmaktadır. Geleneksel betonun üretimi ağır beton ve hafif betona göre daha az uzmanlık gerektirmektedir.

Okumaya Devam


17
Aug

Lifli ve Püskürtme Beton

Beton türlerine yer verdiğim yazı dizinin bu bölümünde lifli beton ve Püskürtme beton türlerini inceleyeceğiz. İlk olarak Lifli betonla başlamak istiyorum. Geleneksel betondaki tokluğun, darbe yüklerine karşı direncin, eğilme dayanımının ve diğer mekanik özelliklerin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalarda yöntemlerden biri olarak lifli betonlar bulunmuştur. Çimento, agrega ve süreksiz olarak dağılmış liflerin su ile karıştırılmasıyla meydana gelen beton olarak tanımlanan lifli betonda yaygın olarak çelik, polipropilen ve alkali dirençli camlar gibi lifler kullanılmaktadır.

Lifli betonun içindeki bu farklı malzemeleri narinlik oranları, geometrik yapıları ve liflerin çekme gerilmesi tanımlamaktadır. Bu beton türünde genellikle narinlik oranı 50 ile 100 arasında değişen lifler kullanılmaktadır. Bu oranın artması karışımda topaklanmalar meydana getirmektedir. Ayrıca kullanılan kalıp tipi ve sıkıştırma şekli çeşitli sorunlar yaratabilmektedir.

Okumaya Devam


17
Aug

Kütle ve Sualtı Betonu

Bu yazımda sizlere Kütle betonu ve Su altı betonunu paylaşacağım. İlk olarak Kütle betonu ile başlayalım. Büyük boyutlu kalıplarda, içinde kullanılan agregaların en büyük tane çapının 15 cm'e kadar çıkabildiği, yerleştirilmesinde sıkıntı olmayacağından kuru kıvamlı olarak dökülebilen betonlardır.

Bu beton türünün tasarımında termal etkiler, dayanıklılık ve ekonomi parametreleri öncelikli hususlar olarak ele alınırken, beton dayanımı ikincil bir husus olarak düşünülmektedir. Bu beton türündeki en büyük sorun hacminin büyüklüğünden kaynaklanan iç kısımlarındaki yüksek sıcaklık ve bu sıcaklığın çevre sıcaklığına ulaşması sırasında oluşan önemli büyüklükteki çekme gerilmeleri sebebiyle meydana gelen çatlaklardır.

Okumaya Devam


Yarma Şevi

Yarma şevinin oluşturulması işlemine aynanın açılmasıyla başlanır. Buna bir tür derinleşt...

Hakediş Hesabı

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümül...

Tasarım İlkeleri

Temel yapı tasarımı, estetik, ekonomi ve emniyet değerleri...

Demir İşleri

Demir işleri şantiye çalışmalarının önemli bir kısmını ...

Asansörler

Asansörler binalarda insanları ve yükleri düşey doğrultuda taşıyan...