22
May
facebook twitter

Betonarme çelikleri üretim yöntemi

Betornam Çeliği

Bir yapının depreme dayanıklı, dışarıdan ve içerideki kullanımdan kaynaklı etkilere dayanabilecek, yıllarca ayakta kalabilecek olması için belirli standartlarca üretilmiş kaliteli beton ve betonarme donatısı olarak kullanılan çeliğin olması gerekmektedir. Beton içerisinde kullanılan bu çeliklerinde, fiziksel ve mekanik değerleri ile kimyasal kompozisyonun, standart aralıklarda olması gerekmektedir. Mukavemet değerlerinin standart aralıklarda olup olmadığını nihai ürün üretimi gerçekleştikten sonra alınan numuneler ile görebilmekteyiz. Sürekli dökümlerden sonra alınan ham çelik numunesinde mukavemet değerlerini etkileyen, kimyasal kompozisyon elementleri ile mukavemet değerleri sonucu tahmin edilebilir.

Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte sıkça kullanılan yapay zeka teknikleri ile tahminleme bir çok çalışmada karşımıza çıkmaktadır. Yapay zeka insan beyninin üstün kılan temel özelliklerinin kullanılmasından yola çıkmış bir bilim dalıdır. Bu teknikler birçok problemin çözümünde, modeller kurulmasında kullanılmaktadır. Yapay Sinir Ağları (YSA) da en sık kullanılan yapay zeka tekniklerinden biridir. Yapay sinir ağlarının başlıca uygulama alanları sınıflandırma, tahmin ve modellemedir. Regresyon ise iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler ya da kestirimler yapabilmek amacıyla kullanılan bir metottur. İnşaat sektöründe de bu tip teknolojik yöntemler kullanılmaya başlamıştır.

Çelik nedir?

Çelik %2’den az karbon, %1’den az manganez ve az miktarda silikon, fosfor, sülfür ve oksijen içeren bir demir-karbon alaşımıdır. Çelik dünyanın en önemli mühendislik ve inşaat malzemesidir. Çelik; otomobil ve inşaat ürünlerinde, buzdolabı ve çamaşır makinelerinde, kargo gemilerinde ve cerrahi neşterlerde vb. yaşamımızın her alanında kullanılır.

Küresel çelik üretimi iki ana yol ile gerçekleşmektedir; yüksek fırın ve elektrikli ark ocağı. Bu yöntemlerin varyasyonları ve kombinasyonları ile üretim yapılma yolları da mevcuttur.

Çelik çubukları;

betonarme yapılarda beton donatısı olarak kullanılan, dairesel kesitli, yüzeyi düz, nervürlü veya profilli çelik çubuklardır. Düz yüzeyli çelik çubuklarda yüzey düz olup, bunlarda betonla kenetlenmeyi (aderansı) arttırıcı nervür ve profiller bulunmaz. Buna karşılık nervürlü ve profilli çelik çubukların yüzeyinde yüzey kenetlenmesini arttırıcı enine, boyuna ya da eğimli girinti ve çıkıntılar bulunur.

Sürekli döküm işlemi sonucunda oluşturulan kütük ve blumlar, haddeleme prosesi ile nihai ürün olan beton çelikleri üretimi gerçekleştirilmiş olur. Çelik kütük, eksenleri etrafında dönen iki silindir arasından geçilerek yapılan plastik şekil verme işlemi ile haddelenir.

Tempcore yöntemi, son hadde tezgâhından çıkan nervürlü inşaat çeliğinin yüzeyine su verme ve bunu takip eden çubuğun merkezindeki sıcaklıkla kendi kendini temperlemesi işlemidir.

Yüksek mukavemetli betonarme çeliklerinin üretiminde kullanılan en yaygın yöntem Tempcore yöntemidir. Tempcore ismi martensit tabakanın, soğutmadan sonra çekirdekten yayılan ısı ile temperlenmesi nedeniyle “core tempering” den üretilmiştir. Bu prosesin en büyük özelliği C ve Mn oranları düşük tutularak, alaşım elementi ilavesi gerek duyulmadan sıcak çekilmiş olan beton çelik çubuklarının, sünekliliğinin, dayanımının ve kaynak edilebilirliğinin arttırılmasıdır. Kısaca Tempcore prosesi; sıcak haddelenmiş ve halen sıcak olan çubuğa, son pasoyu terk eder terk etmez, hızlandırılmış şekilde su verilmesi olayı olarak isimlendirilir.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....