22
May
facebook twitter

Beton Terimleri

Beton

Beton hakkında detayları ve bir çok tanımı yazının devamından inceleye bilirsiniz:

Kalite kontrol:

Özellikleri önceden belirlenmiş mamulün veya ürünün, üretim sırasında veya bittikten sonra yapılan muayene ve deneylerinin tamamıdır.

Kapiler boşluk:

İç yüzeyinde toplanan suyun beton içine moleküler çekim ile hareketine olanak tanıyacak büyüklükteki mikroskobik kanallardır.

Kapiler hacim:

Betonda boşlukların dizilmesinden ortaya çıkan ve iç yüzeylerinde suyun moleküler cazibe ile emilmesine sebep olan mikroskobik kanallardan oluşan boşluk hacmidir.

Kum püskürtme:

Beton ve benzeri yüzeylerin bir hortum başlığından başınçlı havayla kum püskürtmesi yoluyla aşındırılması, temizlenmesi veya betonun kesilmesidir.

Kurutma işlemi:

Kür sonrası beton elemanlarının nemlilik oranının dış çevre nemiyle dengeli duruma getirilmesidir.

Kür odası:

Beton deney numunelerinin depolanarak kür edildiği, sıcaklığı 23 derece ve bağıl nem oranı en az %90 olan odadır.

Kütle betonu:

Hidratasyondan doğacak ısı ve buna bağlı hacim değişikliklerinin oluşturacağı çatlakların önemli olabileceği büyük hacim betonudur.

Mutlak hacim:

Beton veya harç bileşenlerinden her birinin yapısındaki geçirimli boşluklar dahil, parçacıkları arasındaki boşluk hariç olmak üzere kendi hacimleri (sıvılarda kapladıkları hacim) dir.

Oyulma:

Beton yüzeyinde agreganın ortaya çıkmasına sebep olan bozukluktur.

Ortalama hava sıcaklığı:

Beton döküm yerinde saat; 7, 10, 13, 16 ve 19'da ölçülen hava sıcaklıklarının aritmetik ortalamasıdır.

Ön buharlama devresi:

Ön dökümlü beton elemanlarının kalıplanması ile sıcaklık yükselmesi devresinin başlangıcı arasında geçen süredir.

Önceden yerleştirilmiş agregalı beton:

Yerleştirilen iri agreganın boşlukları kum, portland çimentosu ve gerektiğinde katkı maddesi karışımı ile elde hazırlanmış şerbet enjeksiyonuyla doldurularak elde edilen betondur.

Ön dinlendirme yeri:

Ön yapımlı betonların kalıba yerleştirildikten sonra buhar kürü odasına girmeden önce dilendirildikleri alandır.

Petek şeklindeki boşluk:

Harcın iri agregalar arasındaki boşluğu doldurmaya elverişli olmaması nedeniyle betonda ortaya çıkan boşluktur.

Reoloji:

Sertleşmiş betonun deformasyonu, taze betonun taşınma ve yerleştirilmesini ve çimento şerbet macunu ve benzeri de dahil olmak üzere malzemelerin akışını inceleyen bilim dalıdır.

Sertleşmiş betonda boşluk (görünür boşluk) oranı:

Beton içindeki geçirgen boşluk hacminin beton görünür hacmine oranıdır.

Sertleşmiş betonda su emme oranı:

Etüv kurusu betonun suya doygun kuru yüzeyli duruma gelmesiyle ortaya çıkan ağırlık artışının etüv kurusu betonun ağırlığına yüzde olarak oranıdır.

Sis kürü:

Betona püskürtülerek nemlendirilmiş ortamda bekletilerek veya yüzeyine pulverize (su taneciklerinin en küçük durumları) su püskürtmek suretiyle kür uygulamasıdır.

Taze betonda su salma yüzdesi:

Beton karışımının hazırlanmasından prizini alıncaya kadar geçen süre için beton bünyesinden dışarıya bırakılan su kütlesinin beton karışım kütlesine oranıdır.

Temel frekans (temel rezonans frekansı):

Beton deney numunelerine uygulanan ses titreşimlerinin, numuneden geçişte, gösterici devrelerde kaydedilen en büyük titreşim dalgasını oluşturan elektrik titreşiminin frekansıdır.

Tozlanma:

Sertleşen beton yüzeyinde pudra gibi çok ince malzeme oluşmasıdır.

Tutarlılık faktörü:

Enjeksiyon şerbetinin akıcılığının genellikle bir tork viskosimetresinin dönme derecesi olarak ifade edilen ölçüsüdür.

Vibre edilmiş beton:

Vibratör kullanılarak sıkıştırılmış betondur.

Bu yazımızda beton hakkında üretim aşamalarında kullanılan bir takım detayları sizlere sunmak istedim.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....