Beton Tanımı ve Özellikleri

02.11.2018
Beton

Beton; su, agrega, çimento ve ihtiyaç halinde katkı malzemelerinin de uygun değerlerde bir araya getirilmesiyle meydana gelmektedir. İlk aşamada plastik bazda sertleşen betonun, sonraki aşamalarda çimentonun hidratasyonu sebebi ile sertleşebilen bir yapı ve onarım malzemesi olduğu söylenebilir. Agrega dolgu elemanı, su ve çimento harcı da bunların boşluklarını dolduran, üstünü bir zarf misali sarmalayan ve agrega parçacıklarını kendi arasında birleştirerek bir kütlenin ortaya çıkmasında fayda sağlayan bağlama özellikli malzeme olarak tanımlanmaktadır. Bahsi geçen malzemeler, belirlenmiş miktarlarda bir araya getirildiğinde kalıplarda arzu edilen şekli getirilebilecek plastik malzeme haline getirilmektedir. Betonun birçok yapı elemanından üstün olmasının sebebinin, arzu edilen biçime getirilebilmesi olduğu söylenebilir.

Okumaya Devam


Geopolimer Çimento

07.09.2018
Geopolimer

Geopolimer terimi ilk defa 1979 yılında Davidovits tarafından tanıtılmış ve geliştirilmiştir. Geopolimer olarak bilinen polymerler, aluminosilikat esaslı inorganik polimerlerdir yani jeokimyasal kaynaklı polimerler sayılmaktadır. Bu reaksiyonların başlaması için silisyum (Si) ve alüminyum (Al) ve alkali çözelti hammadde olarak gereklidir. Geopolimerlerin özellikleri, içerdiği Si-Al oranına ve kaolinit gibi bileşenlerinden büyük ölçüde etkilenmektedirler. Geopolimerleşme aluminosilikatlar arasında yüksek alkalinitesi olan ortamlarda meydana gelen kimyasal reaksiyonlardır ve sonuçta –Si-O-Al-O- bağları oluşmaktadırlar.

Yazımızın başlığındaki fotoğraftaki bina University of Queensland Global Change Institute geopolimer beton ile yapılan ilk binadır.

Okumaya Devam


Gazbeton tanımı ve üretim yöntemi

01.09.2018
Gazbeton

Gazbeton enerji tasarrufu konusunda önemli bir yapı malzemesidir. Dünyadaki enerji kaynaklarının her geçen gün azalması mevcut enerji kaynaklarının daha verimli kullanılmasının önemini artırmaktadır. Enerji kaynaklarının tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir bölümü (yaklaşık olarak %30’u) konutların ısıtma ve soğutma gereksinimlerinin karşılanabilmesi için harcanmaktadır. Bir bina için enerji kayıplarına bakıldığında ise en yüksek oranda enerji kaybının binanın dış ortamla temasta olduğu yapı elemanlarından yani duvarlardan olduğu görülmektedir. Bu durum, yapılarımızda kullandığımız yapı elemanlarının ısıl özellikleriyle doğrudan bağlantılı olup ısıl iletkenlik değeri düşük malzemeler kullanmamızın enerji ekonomisi açısından ne derece önemli olduğunu göstermektedir.

Bu noktadan hareket edilerek bakıldığında, mevcut yapı elemanlarının bazılarının düşük bazılarının ise yüksek ısıl iletkenlik değerine sahip oldukları görülmektedir. Düşük ısıl iletkenlik değerine sahip yapı malzemelerinden birisi de gazbeton (otoklavlanmış beton) malzemesidir. Gazbetonun düşük yoğunluk ve ısıl iletkenlik gibi üstün özellikler gösterdiği ve yapılarda her geçen gün artan bir kullanım yüzdesine sahip olduğu görülmektedir.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...