Yağmur suyunun binalarda kullanılması

Yağmur sularının yeniden kullanılması için depolanması son derece önemlidir. Yağmur suyunun en saf su şekillerinden olduğunu bildiğimiz gibi, bu suyu gerekli arıtma sürecinden sonra çeşitli amaçlar için kullanabiliriz. Özellikle su sıkıntısı çeken bölgeler bu durumdan faydalanabilir. Su sorunu büyük kentlerimizde son dönemlerde ortaya fazlasıyla çıkıyor. Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 1.500 m³ / yıldır. 20 yıl içinde nüfusumuzun 87 milyona çıkacağı düşünülürse bu rakamın 1.042 m³ / yıl’a düşeceği ve su fakiri ülkeler arasına katılacağımız öngörülmektedir.

Su sürekli bir döngü içinde yenilenebilen bir kaynak olmasına rağmen; endüstriyel kirlilik, nüfus artışı, su kaynaklarının bilinçsizce kullanılması ve kirletilmesi, yanlış tarımsal uygulamalar, su kaynaklarına ve su havzalarına zarar veren yanlış ve hızlı kentleşme ve iklim şartlarındaki değişimler nedeniyle çağımızda birçok ülke su fakiri haline gelmiştir

Yağmur suyu toprağın üstündeki veya altındaki depolarda kullanıma hazır olarak depolanabilir.

Yağmur suyu depolarının faydaları;

1- İçme suyu sağlanabilir.

2- Sulama suyu sağlanabilir.

3- Fırtına gibi sağanak yağışlarda su giderlerinin ve şehir kanalizasyon arıtma tesislerinin aşırı yüklenmesini azaltır.

4- Kıyı bölgelerde deniz suyu baskınlarını azaltır.

Yağmur sularının binaların çatılarından süzülüp oluklarla depolara aktarımı sağlanabilir. Ayrıca bina çevresine yapılacak biriktirme havuzları da buna çözüm olabilir. Suyun depolanıp depolanamayacağına karar verilmesi, belirli bir bölgedeki yağış modeline ve bunun potansiyeline bağlıdır. Zemin jeolojisi de bu kararı vermede önemli bir rol oynamaktadır.

Binalarda yağmur suyu kullanımının artması için bir takım teşviklerin gerektiğini düşünüyorum. Yağmur suyu sistemi kuran binalara finansal destek sağlanabilir. Özellikle yağmur suyu karbon filtreden geçirilerek; bahçe sulaması ve temizlik işlerinde kullanılabilir.

Yağmur suyu toplama şeması:

Yağmur suyunun toplama şeması

Yağmur suyunun toplama şeması

Ülkemizde henüz mevcut bir Yeşil Bina Değerlendirme Sistemi bulunmamakla birlikte, su korunumuna ilişkin teknolojilerden binalarda yağ- mur suyunun kullanılması henüz yaygın şekilde kullanılmamaktadır.

Ülkemizden yağmur suyu kullanımına ilişkin örnekler:

Ülkemizden yağmur suyu kullanımına ilişkin örnekler:

Yağmur suyu kullanımına ilişkin örnekler

Yağmur suyu kullanımının ekolojik denge açısından önemine Çölleşme ile Mücadele Gününde değinmek istedim. Umarım faydalı olmuştur.

İlginizi çekebilecek yazı:  Yeşil Çatı Sistemi

@volkanatabey