facebook twitter

Viskozite nedir?

03.09.2018

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malzemenin akmaya gösterdiği dirençtir. Akışın başlaması için aşılması gerekir. Süspansiyon karışımlar genelde Newton akışkanı olarak tanımlanmaz, Bingham sıvısı olarak tanımlanırlar. Newton sıvısının viskozite değeri kayma oranının değişmesiyle sabitken, Bingham sıvısının kayma oranı ve kayma gerilmesine göre değişkenlik gösterir. Bingham modelinin eğimi viskoziteyi verir.

Su, Newton sıvısı gibi davranır. Süspansiyon içindeki kil partikülleri nonNewton maddesini temsil eder. Bir kil veya çimento enjeksiyonu yaklaşık olarak Bingham modeli (cismi) gibi düşünülebilir. Bentonit kil, tipik bir tiksotropik materyaldir. Viskozite ‘µ’ dinamik veya mutlak viskozite olarak da adlandırılır. Kütle yoğunluğu (ρ) ile bölünürse kinematik viskozite adını alır. Viskozite için SI birimi Pascal-saniyedir (Pa.s). Geleneksel olarak Centipoise (cP) birimi kullanılmaktadır. 1 cP = 10-3 Pa.s (20ºC’de suyun viskozitesidir)

Türbülanslı akım, pompalama esnasında enjeksiyon materyalinin stabilitesinin sürdürülmesi dikkate alındığında önemlidir. Zemin veya kaya ortama enjeksiyonun yayılma alanı veya mesafesi değerlendirildiğinde, genellikle laminer şartlar kabul edilir.

Zemin enjeksiyonlarında viskozitenin hesaplanmasında iki yöntem kullanılır. Birincisi standart bir huniden belirli miktarda sıvının akış süresinin ölçülmesiyle yapılabilir. İkincisi ise dijital viskometre ölçücü cihazların (Viskometre ve Rheometre) kullanılmasıdır.

Akışkanlaştırıcı katkılar, Sıcaklık, Su/Çimento oranı viskozite değerini etkiler. Sıcaklık ve Su/Çimento oranı arttıkça viskozite artar. İnce taneli çimentolarda hidratasyon, priz süresi, akma gerilmesi ve viskozite değerlerini iyileştirilmek için katkı maddeleri kullanılmaktadır.

Marsh hunisi, viskoziteden ziyade, reolojik özelliklerin bütününü ölçer. Dolayısıyla, sonuçları izafi viskozite olarak ifade edilmektedir. Viskozitenin belirlenmesinde Marsh hunisinin yanında Lombardi kohezyon ölçer plakada kullanılmalıdır. Marsh hunisinden 1000 ml’lik süspansiyonların akması için geçen süre göreceli viskoziteyi verir. Gerçek viskoziteyi bulmak için, Marsh hunisi deneyinin yanında kohezyon ölçer plaka deneyinden de yararlanılır. Kohezyon ölçer plaka deneyinde, 15x15 cm’lik hafif pürüzlü plaka, hazırlanan süspansiyona daldırılır ve çıkartılır ve daha sonra damlama durana kadar beklenir. Daha sonra plaka tartılarak plakanın her iki yüzüne yapışan süspansiyon miktarı belirlenir.

Viskozite düzenleyici, silis dumanı ve uçucu kül katkılarının ikamesi ağır beton karışımlarında lineer soğurma katsayılarını azaltmaktadır.

Plastik viskozite ile betonun kohezifliği, yerleştirilebilmesi, pompalanabilmesi, perdahlanabilmesi ve segregasyonu arasında derin bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek akıcılığa sahip betonlarda düşük plastik viskozitenin segregasyona yol açtığı ve tasarımlarında plastik viskozitenin artırılması gerektiği anlaşılmaktadır. Süper akışkanlaştırıcı katkı maddelerinin kullanımı betonların eşik kayma gerilmesi ve plastik viskozitesini önemli oranda azaltmaktadır. Çimentolu sistemlerde uçucu kül ve silis dumanı gibi katkı maddelerinin de dozaja bağlı olarak eşik kayma gerilmesi ve plastik viskoziteyi artırdığı görülmektedir. Kendiliğinden yerleşen betonlarda da harç kısımlarının yetersiz viskoziteye sahip olması durumunda, büyük ve yoğun iri agrega taneleri bu betonların segregasyon riskini artırmaktadır.


:

:

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...