Tremi Yöntemi Nedir?

Tremi yöntemi önemli teknikler arasında yer almaktadır. Tremi (tremie), üst ucu huni şeklinde yapılmış ve üst ucunun dış yanlarında kulpları bulunan özel bir borudur. Üst ucundaki kulplarından vinç veya benzeri bir güce bağlı olan boş durumdaki tremi, taze betonun yerleştirilmesi istenen derin kalıp içerisine veya su altına dik olarak indirilmektedir. Borunun alt ucu beton yerleştirilecek tabana iyice yaklaştırıldıktan sonra, üst ucundaki huni şekilli bölümden taze beton beslenmekte ve boru, taze betonla dolu duruma getirilmektedir. Boru, üst ucundaki kulplarından yukarıya doğru dik olarak çekildiği zaman, içerisindeki taze beton, yer çekimi etkisiyle, borunun alt ucundan dışarı akmaktadır.

Tremi yöntemiyle yerleştirilen beton tremi betonu olarak anılmaktadır. Tremi yöntemiyle su altına beton yerleştirilmesi işleminde, suya daldırılacak boş borunun su ile dolmasını engellemek amacıyla, borunun ucu tıpa görevini yapacak malzemelerle geçici olarak tıkanmaktadır. Böyle bir işlem için boş borunun alt ucu, içerisinde beton bulunan bir kutu içerisine yerleştirilmekte ve boru bu kutu ile birlikte dik olarak su içerisine indirilmektedir. Yerine yerleştirilen boru betonla dolu duruma getirildikten sonra yukarıya çekilerek betonun alt uçtan dışarı çıkmasına imkan tanınmaktadır. Tıpalama işlemi bazan borunun üst ucunu bez torbalarla veya başka malzemelerle kapatarak da yapılmaktadır. Bu şekilde tıkanmış boş boruya üstten beton beslendiğinde, tıpa aşağıya inerek alt uçtan çıkmakta ve boru betonla dolu duruma gelmektedir. Daha sonra borunun dik olarak yukarı çekilmesi ile betonun alt uçtan çıkması sağlanmaktadır.

İlginizi çekebilecek yazı:  Miksere beton yerleştirme ve karılma işlemi

Tremi Yöntemi

Tremi yöntemi kullanılarak su içerisine beton yerleştirilmesi

Tremi yöntemiyle beton yerleştirilmesi işleminde, su içerisindeki borunun içi devamlı olarak taze betonla dolu tutulmalıdır. Yani, borunun yukarıya doğru dik olarak hareket ettirilmesi sonucunda boşalan betonun yerine üst uçtan beton beslenmesine devam edilmelidir. Ayrıca, borunun yukarıya çekilmesi işleminde, borunun alt ucu, yerleştirilmiş olan beton kütlesi içerisinde gömülü tutulmalıdır. Aksi takdirde, yüksek bir mesafeden su içerisine bırakılacak betondaki çimentonun bir bölümü, suyun yıkama etkisiyle beton karışımından uzaklaşacak, istenilen kalitedeki beton elde edilemeyecektir.

Tremi yöntemiyle yerleştirilecek beton, boru içerisinde kolayca hareket edebilecek ve boruyu tıkamayacak kıvamda (15 – 20 cm çökme değerinde) olmalıdır. Akıcılığı sağlamak amacıyla, beton üretiminde kullanılacak kum miktarı nispeten yüksek toplam agreganın yaklaşık %40 – %50 si kadar tutulmalıdır.

İlginizi çekebilecek yazı:  Taze betonun yerleştirilmesi

Betonu oluşturan çimento miktarı yüksek olmalı, gerektiğinde su-azaltıcı veya ince taneli mineral katkılar kullanılmalıdır. Tremi yöntemiyle beton yerleştirilmesinde kullanılması gereken borunun çapı, hazırlanacak betondaki en büyük agrega tane boyutuna göre farklılık gösterebilmektedir. En büyük tane boyutu 20 mm olan agrega ile hazırlanan beton karışımların yerleştirilmesi için 150 mm çaplı boru uygun olmaktadır; en büyük tane boyutu 40 mm agrega ile hazırlanan beton karışımların yerleştirilmesinde ise 200 mm çaplı boru kullanılmaktadır.

@volkanatabey