22
May
facebook twitter

Yapıda Güvenlik Kavramı

Yapıda güvenliğin öneminin hepimiz farkındayız. Bir betonarme yapının kullanılması, her zaman, bunun güvenli olması anlamına gelmez. Bu durum sadece meydana gelen etkilerin taşıyıcı sistem tarafından karşılanıp, taşındığını gösterir. Kullanma yüklerinin artması ve projede öngörülen malzeme dayanımına erişilememesi durumunda da yapının fonksiyonuna devam etmesi, belirli bir güvenliğin bulunduğuna işaret eder. Yapıda güvenliğe ihtiyaç duyulmasının en önemli nedeni projelendirme de kullanılan kabullerdeki yanlışlıktır. Bunların en önemlileri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Yük kabulleri:

Yönetmeliklerde öngörülen değerlerin muhtemel en büyük yüklere karşı gelmesi gerekir. Buna rağmen ender de olsa daha büyük yükler ortaya çıkabilir. Bunlarında yapının maliyetinin gereksiz yere artmayacak şekilde göz önüne alınması uygundur.

b) Taşıyıcı sistem ve betonarme kesit hesap kabulleri:

Kesit etkileri ve gerilmelerle ilgili taşıyıcı sistem ve betonarme kesit hesapları,belirli bir yaklaşıklıkla gerçek davranışı yansıttığı kabul edilen modeller esas alınarak yapılır. Bu durum hem taşıyıcı sistem için ve hemde malzeme kabulleri için geçerlidir. Statik bakımdan belirli olmayan taşıyıcı sistemde kesit etkilerinin dağılımı kesit rijitliklerinin oranına bağlıdır ve bunlar ancak belirli bir yaklaşıklıkla tahmin edilebilir. Bunun yanında yapı temelindeki zemin gerilmelerinin hesabında kullanılan kabuller üst yapıya göre daha büyük bir yaklaşıklığı içerir.

c) Malzemenin dayanımı kabulü:

Kullanılan agrega ve çimentonun özellikleri bir dağılım gösterdiği için beton dayanımında da değişimler kaçınılmaz olur. Bunun yanında betonun hazırlanması ve yerleştirilmesindeki farklılıklar da dayanımı etkiler. Bunun gibi donatı çubuğunun çapında ve mekanik özelliklerin de az da olsa değişimlere rastlamak mümkündür. Ayrıca laboratuvarda deneyler kısa sürede yapılarak dayanım elde edilirken, yüklerin yapıya etkileme süresi uzundur. Ayrıca, sık sık etkiyen yük türleri ise malzemenin yorulup dayanımının düşmesine neden olabilir.

d) Boyutlardaki hatalar:

Betonarme elemanların boyutlarının genellikle +- 10 mm mertebesindeki hassasiyetle imal edilebilmesi, kesit ve dolayısıyla rijitliklerde değişikliklere sebep olur. Bunun gibi kiriş açıklıklarında ve kat yüksekliklerinde de benzer mertebelerde hatalara rastlamak mümkündür. Benzer şekilde, donatının betonarme kesitte, olması gereken yükseklikten farklı yerde bulunması elemanın taşıma kapasitesini değiştirir.

Bu ve benzeri belirsizlikleri ortadan kaldırmak üzere taşıyıcı sistemin kullanma durumunda gerekli olandan daha fazla taşıyıcılığa sahip olması ve belirli bir güvenliğin var olması istenir. Yapıda kullanma durumunun üzerinde bir taşıma kapasitesinin bulunması güvenlik olarak değerlendirilebilir.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....