Teknik Bilgiler
15
Aug

Betonun üstün ve eksik yönleri

Betonun bulunmasından sonra daha farklı yapı malzemeleri bulunmuş fakat bunlardan hiçbiri beton kadar yaygın ve vazgeçilmez olmamıştır. Betonun bu denli önemli olmasına sahip olduğu üstün özellikleri sebep olmaktadır.

Taze betonun plastik özelliğini belli bir süre koruyabilmesi sayesinde istenilen şekilde ve boyutlarda beton elemanlar kolayca hazırlanabilmekte, çeşitli şekillerde uygulanabilmektedir.

Sertleşmiş beton elemanlar yapıdaki yerinde ya da bir fabrikada önceden üretildikten sonra yapıya yerleştirilip kullanılabilmektedir.

Uygun malzeme ve yöntemlerle üretilen betonlar yüksek basınç dayanımına sahip olabilmektedir.

Okumaya Devam


14
Aug

Çimento Priz Süresi

Çimento priz süresi hakkında tanımlar ve açıklamalarla ilerlemek daha doğru olacaktır. Çimentonun suyla oluşturduğu karışıma "çimento hamuru" denilmekte ve bu karışım betonun oluşturulmasında, agrega tanelerinin yüzeylerin kaplamak, agrega taneleri arasındaki boşlukları doldurarak agrega tanelerini bir arada tutacak tarzda bir bağlayıcılık kazandırmaktadır. Ayrıca bu karışım, başlangıçta plastik özelliğe sahip olmasına rağmen çimento ve su arasında başlayan tepkimenin etkisiyle hidratasyon ürünleri olarak bilinen bileşikler oluşturarak bir kaç saat içerisinde plastik özelliğini kaybetmektedir. Bu olaya "katılaşma (priz)" denilmektedir. Takip eden günler içinde de tamamen sertleşmiş bir duruma gelmektedir.

Okumaya Devam


22
May

Deprem felaketi ve Mühendislik

Deprem

Deprem felaketinde bir yer sarsıntısı hissedilir. Sarsıntı boyutu depremin büyüklüğüne ve süresine göre değişebilir. Yeryüzündeki bu sarsıntıyı depremin ürettiği dalgalar yeryüzüne iletir. Sarsıntının insanlar ve binalar üzerinde yarattığı etki, depremin şiddetini belirler. Başka bir ifadeyle depremin verdiği zarar ne kadar büyükse, deprem şiddeti de o denli yüksek kabul edilir.

Deprem sırasında 'yapısal olmayan elemanlar' dediğimiz unsurların durumu son derece önemlidir. Yapısal olmayan elemanlar, yapının taşıyıcı sistemine dahil olmayan tüm elemanlardır. Evlerde bulunan eşyalar, pencere camları, dolaplar, sobalar, kaloriferler ve tesisatlar yapısal olmayan elemanlara örnektir. Bu elemanların devrilmesi, düşmesi veya kırılması çok ciddi yaralanmalara, hatta ölümlere yol açabilir. Deprem öncesinde bu konuda gerekli önlemler alınmalıdır. Bunlar dışında, yapısal elemanların güçsüzlüğü ve yetersizliği de yapının deprem sırasında yıkılmasına yol açabilir, bunu engellemek için, deprem öncesinde güçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Okumaya Devam


Fore Kazık

Fore kazık yapımına başlanmadan önce yapılacak yer, uygulamaya hazır hale getirildi. Öncelikl...

Yarma Şevi

Yarma şevinin oluşturulması işlemine aynanın açılmasıyla başlanır. Buna bir tür derinleşt...

Hakediş Hesabı

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümül...

Tasarım İlkeleri

Temel yapı tasarımı, estetik, ekonomi ve emniyet değerleri...

Demir İşleri

Demir işleri şantiye çalışmalarının önemli bir kısmını ...