22
May
facebook twitter

Donatı Yüzeyi ve Aderans

Donatı yüzeyi niteliği, donatının betonla etkileşeceği yüzey olup aderans dayanımında açısından oldukça önemlidir. Korozyon aderans dayanımını etkileyen en önemli olaylardandır. Yüzeyinde kızıl-turuncu arasında bir renk taşıması yüzeyin aderans dayanımına etkisi olumlu iken, korozyonun ilerlemiş evrelerinde hem donatı çapındaki değişikliğe hem de betonla donatı arasındaki aderansa olumsuz etkisilere yol açabilmektedir. Aynı zamanda yüzeyleri yağlı, çamurlu, topraklı donatıların kullanılması halinde de aderans dayanımında azalmalar oluşmaktadır. Özellikle sülfat etkisindeki elemanlarda korozyondan dolayı aderans dayanımının azalmasını engellemek için korozyon önleyici yüzey kaplama malzemeleri kullanılmaktadır.

Donatıyı Epoxy kaplayarak sülfatlı sulardan korumak

Son yıllarda korozyona neden olan sülfatlı sularında etkisindeki yapılarda, epoxy ile kaplanmış donatı kullanımı artmıştır. Ancak epoxy kaplaması, beton ve donatı arasındaki aderans dayanımını, normal donatıya göre yüzde 15 kadar azaltmaktadır. Bu sebeple, kaplanmış donatıların kullanılması durumunda, daha dikkatli olunmalı ve kenetlenme boyu bu durum göz önüne alınarak belirlenmelidir. El-Hawary, gerçekleştirdiği çalışmada epoxy kaplı donatı kullanmış ve numuneleri Arabistan Körfezi’nin sülfatlı sularına maruz bıraktıktan sonra aderans dayanımlarını çekipçıkarma deneyi ile incelemiştir. Çalışmalarında ilk altı ayda, aderans gerilemelerinde göz ardı edilebilir seviyelerde azalma olduğunu ve artarak devam ettiğini gözlemlemiştir. Çalışmanın sonunda, sülfat etkisindeki epoxy ile kaplanmış ve 7 kaplanmamış donatıların aderans dayanımlarının birbirine benzer olduğunu belirtmiştir.

Yüzeyi düz olan donatılarda aderans daha çok kimyasal yapışmayla sağlanmaktadır. Bunun yanında sürtünme kuvveti de sıyrılmanın başlaması ile birlikte aderans dayanımına katkıda bulunmaktadır. Ancak, düz yüzeyli donatı ile beton arasında mekanik bir etkileşim olmadığından, aderans dayanımları oldukça düşüktür. Bu sebeple bazı özel durumlar dışında yönetmeliklerde düz yüzeyli donatıların kullanılmasına izin verilmemektedir. Düz yüzeyli donatı kullanıldığında gerekli olan kenetlenme boyuyla beton örtü kalınlığı arttırılmalı ve kenetlenme düz yapılmamalıdır.

Nervürlü donatılarda ise kimyasal yapışma ve sürtünmenin katkısı oldukça düşüktür. Bu donatılarda kenetlenme, dişlerin eğimli yüzeylerinin betonla buluştuğu kısımlarda oluşan eğik kuvvetlerle sağlanmaktadır.

Aderansın etkileyen önemli hususlardan biri de donatı çapıdır. Çap değiştikçe, kenetlenme boyunca yüzey alanı değiştiğinden, aderans dayanımı da buna paralel olarak değişmektedir. Bu nedenle küçük çaplı donatılarda aderans daha yüksektir. Bu sebeple, çap büyüdükçe aderans dayanımı azalacağından, kenetlenme boyu da bu oranla arttırılması gerekmektedir.

Aderans'ı etkileyen diğer faktörler

Pas payı (Beton örtü kalınlığı); özellikle betonda yarılmanın meydana gelmemesi için, nervürlü donatı kullanılması durumunda büyük önem kazanmaktadır. Pas payı arttıkça da aderans dayanımı dolayısıyla da yarılma dayanımı artmaktadır.

Sargı Donatısı; Fret ya da kapalı etriye gibi sargı donatılarının yerel basınç oluşturarak aderans dayanımına katkıda bulunduğu deneysel çalışmalarla kanıtlanmıştır. Özellikle nervürlü donatı kullanılması durumunda, meydana gelebilecek yarılmalar sargı donatısı kullanılarak engellenebilmektedir. Bindirmeli eklerin bindirme boyunca kapalı etriyelerle sarılması, kesitin yarılmaya karşı dayanımını artırdığı gibi çapı büyük olan donatıların rijit dönme sonucu betonun yırtılmasını da önlenmektedir.

Donatıların Konumu; donatıların betonunu kalıba yerleştirilmesi sırasındaki konumu, yatay, düşey ya da kesitle yaptığı acı, kalıbın alt ya da üst yüzüne olan mesafesi, betonla donatı arasındaki aderansı önemli ölçüde etkilemektedir. Betonlama sırasında üst yüze yakın donatıların altında biriken hava kabarcıkları bu donatıların aderansını zayıflatmaktadır. Kalıbın alt kısmında ise beton daha iyi sıkıştığı için aderans daha yüksek değerler almaktadır.

Yüksek sıcaklık etkisi; yüksek sıcaklığın incelenen mekanik özeliklere olan olumsuz etkileri, görüntü inceleme çalışmalarından elde edilen çatlak özelliklerine de yansımış durumdadır. Yani betonların maruz kaldığı yüksek sıcaklık seviyesi arttıkça, donatı çevresinde oluşan yüzeysel çatlakların büyüdüğü, sayılarının, uzunluk ve genişliklerinin arttığı görülmektedir.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....