Teknik Bilgiler
18
Aug

Yapıların GPS yöntemi ile izlenmesi

Yapılar hizmet süresi boyunca çeşitli etkilerin altında kalırlar. Bu etkiler genel olarak kendi ağırlığı dışında, iklimsel değişikliklerin oluşturduğu sıcaklık değişimleri, deprem, rüzgâr gibi olaylardır. Bu etkiler yapı üzerinde deformasyona sebep olur. Yapılarda oluşan deformasyonlar, önceden belirlenip gerekli önlemlerin alınabilmesi için sürekli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Okumaya Devam


15
Aug

Betonun üstün ve eksik yönleri

Betonun bulunmasından sonra daha farklı yapı malzemeleri bulunmuş fakat bunlardan hiçbiri beton kadar yaygın ve vazgeçilmez olmamıştır. Betonun bu denli önemli olmasına sahip olduğu üstün özellikleri sebep olmaktadır.

Taze betonun plastik özelliğini belli bir süre koruyabilmesi sayesinde istenilen şekilde ve boyutlarda beton elemanlar kolayca hazırlanabilmekte, çeşitli şekillerde uygulanabilmektedir.

Sertleşmiş beton elemanlar yapıdaki yerinde ya da bir fabrikada önceden üretildikten sonra yapıya yerleştirilip kullanılabilmektedir.

Uygun malzeme ve yöntemlerle üretilen betonlar yüksek basınç dayanımına sahip olabilmektedir.

Okumaya Devam


14
Aug

Çimento Priz Süresi

Çimento priz süresi hakkında tanımlar ve açıklamalarla ilerlemek daha doğru olacaktır. Çimentonun suyla oluşturduğu karışıma "çimento hamuru" denilmekte ve bu karışım betonun oluşturulmasında, agrega tanelerinin yüzeylerin kaplamak, agrega taneleri arasındaki boşlukları doldurarak agrega tanelerini bir arada tutacak tarzda bir bağlayıcılık kazandırmaktadır. Ayrıca bu karışım, başlangıçta plastik özelliğe sahip olmasına rağmen çimento ve su arasında başlayan tepkimenin etkisiyle hidratasyon ürünleri olarak bilinen bileşikler oluşturarak bir kaç saat içerisinde plastik özelliğini kaybetmektedir. Bu olaya "katılaşma (priz)" denilmektedir. Takip eden günler içinde de tamamen sertleşmiş bir duruma gelmektedir.

Okumaya Devam


Yarma Şevi

Yarma şevinin oluşturulması işlemine aynanın açılmasıyla başlanır. Buna bir tür derinleşt...

Hakediş Hesabı

Hakediş işin başlangıcından sonuna kadar tüm maliyeti ve yapılan işleri kapsar. Hep kümül...

Tasarım İlkeleri

Temel yapı tasarımı, estetik, ekonomi ve emniyet değerleri...

Demir İşleri

Demir işleri şantiye çalışmalarının önemli bir kısmını ...

Asansörler

Asansörler binalarda insanları ve yükleri düşey doğrultuda taşıyan...