13
Sep

Bitümlü Sıcak Karışımlar

Bitümlü sıcak karışım, asfalt çimentosu ve bu bağlayıcı ile üniform şeklinde karıştırılmış ve sarılmış agrega birleşiminden oluşmaktadır. Uygun bir karışım ve işlenebilirlik elde etmek için agregaları kurutmak ve asfalt çimentosunun yeterli akışkanlığını sağlamak amacıyla karıştırma işleminden önce hem agrega hem de asfalt ısıtılmaktadır ve bundan dolayı karışıma sıcak sıfatı eklenmektedir.

Okumaya Devam


10
Sep

Binalarda Yalıtım

Yalıtım malzemeleri kullanılarak ortamdaki enerjinin dışarıya olan aktarımının azaltılmasını sağlama, yapıyı ses, su ve yangına karşı koruma işlemlerine yalıtım denilmektedir. Başlıca yalıtım çeşitleri; ısı ve tesisat yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımıdır.

Isı yalıtımı, yapılarda ısı kayıp ve kazançlarının uygun değerler düzeyinde tutulması için yapılan işlemlerdir. Kısaca ısı yalıtımı, farklı sıcaklara sahip iki ortam arasındaki ısı geçişini en aza indirmek için yapılan uygulamalardır.

Su yalıtımı, yapıların çeşitli yerlerden gelebilecek su veya neme karşı korunması için yapılan işlemlerdir. Yapının dayanıklılığı ve ömrü açısından en belirleyici etken sudur. Yapılara sızan sular taşıyıcı sisteme ulaşarak donatıların korozyona uğrayarak yük taşıma kapasitelerinin azalmasına neden olur. Su ayrıca, mantar ve küf oluşumuna neden olarak insan sağlığını olumsuz etkiler. Yapıların korunması ve sağlıklı alanlar yaratmak için su yalıtımının doğru şekilde temelden çatıya doğru hiçbir detay atlanmadan yapılması gerekmektedir.

Okumaya Devam


06
Sep

Tünel kalıp sistemi

Tünel kalıp sistemi betonarme yapılarda bir katın kolon ve perdeleri ile döşemesinin kesin boyutlu ve düzgün yüzeyli çelik kalıplar kullanılarak çok kısa bir zaman içerisinde tek seferde yerinde beton dökülmesini sağlayan endüstrileşmiş betonarme kalıp sistemleridir. Başka bir deyişle, tünel kalıp sistemleri; bir katın perde ve kolonları ile döşemesinin kısa süre içerisinde tek seferde dökülmesini sağlayan sistemlerdir. Tünel kalıp sistemleri, özellikle kule vinç yardımıyla çok hızlı betonarme inşaat imkanı sağlaması ile öne çıkmaktadır. Bu kalıp sistemleri genellikle; standart ölçülerde fabrikada teşkil edilen saç levhalardan ve çelik profillerden oluşmaktadır.

Döşeme ve perdelerin bir arada betonlarının dökülmesiyle ortaya çıkan monolitik ve rijit yapı çok katlı binaların inşasını da mümkün kılmaktadır ve bu tek parçalı yapı sistemi deprem bölgeleri için elverişli bir taşıyıcı sistem olarak kabul edilmektedir. Deprem etkisiyle meydana gelen kuvvetlerin tamamının betonarme perdelerle taşınması, binaların yatay rijitliğinin çerçeve sistemlere göre çok büyük olmasını sağlamaktadır.

Okumaya Devam


Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....