Asma Köprü

28.11.2018
Asma Köprüler

Köprüler insanların eski zamandan beri hayatlarını kolaylaştıran en önemli yapılardan biridir. Çok önceden köprüler, akarsuların, hatta kıtaların, derin vadilerin geçilmesini sağlayan ve insanların birbirlerine erişmek için kullanılan bir yapıydı. Eski zamanlarda yapılan köprüler ensiz, küçük açıklıklı ve az yükleri kaldırabilecek vasıfta, ahşap ve kargir malzemelerden yapılırken; son günlerde bu köprülerin yerini çelik ve betonarme köprüler almıştır. Bu maksatla şimdiki zamanda engin, uzun açıklıklı ve ağır yüklemeleri kaldırabilecek çelik ve betonarme köprüler yapı edilmektedir.

Okumaya Devam


Betonarme Binaların Güçlendirilmesi

25.11.2018
Güçlendirme

Güçlendirme, binaların deprem güvenliğini artırmak için yapılan işlemleri içerir. Bu işlemler bazen binanın tümüne, bazen de sadece bir takım taşıyıcı sistem elemanlarına uygulanır. Binaların güçlendirilmesi iki nedenden dolayı gerekebilir. Bunlardan birincisi, depremden kaynaklanan bir hasardan dolayı güvenliğin artırılmasına karşı duyulan ihtiyaçtır. İkincisi ise, herhangi bir hasar bulunmadığı halde, binanın depreme karşı yeterince güvenli olmadığının yapılan çalışmalarla tespit edilmesidir.

Okumaya Devam


Kompaksiyon Nedir?

08.11.2018
Kompaksiyon

Kompaksiyon (sıkıştırma); zemin danelerinin birbirine yaklaştırılarak, aralarındaki hava boşluklarının azaltılması ile daha sıkı bir forma getirilmelerini sağlayan mekanik bir uygulamadır. Bu işlem eski tarihlerden bu yana uygulanan bilinen bir yöntemdir.

Yüzey kompaksiyonu (silindirleme); dolguların, yol temellerinin, kaplamalı zeminlerin ve her türlü gevşek kaba daneli zeminlerin ıslah edilmesinde kullanılan çok etkili ve ekonomik bir yöntemdir. Yüzey kompaksiyonu ile zemin iyileştirme maliyeti, diğer zemin iyileştirme tekniklerine göre daha az olmaktadır.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...