K Logo
Dilatasyon derzleri özellikle geniş binalarda bir deprem önlemi olarak kullanılmaktadır. Binanın oturduğu zeminde ya da bina bünyesinde oluşan bazı etkenler, binanın bütünlüğünü bozarak, istenmeyen hareketler gösterebilir. Bu hareketlerin en önemlilerini şöyle sıralayabiliriz; Zeminin homojen bir yapıya sahip olmaması, Yer altı suyunun düzensiz olması, Temel tabanına gelen yüklerin dağılımının düzensiz olması,