Radye temel yapının tüm temas yüzeyini kuşatan ve yapısal yükleri yüzeye yakın zeminlere aktaran yüzeysel temeldir. Daima betonarme olarak inşa edilen bu temeller plak ve hasır temeller olarak da bilinirler.  Zemin özellikleri temel alanının yapı taban alanına eşit veya yakın olması, yapı yükünün zemin taşıma değerine eşit veya yakın olma