Bulunan Etiket:
köprüler

Demiryolu (Tren) Köprüleri

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçalardan oluşmaktadır. Bunlar üstyapı, altyapı ve mesnetlerdir. Köprü üst yapısı taşıtlardan gelen yükleri alarak güvenli bir şekilde mesnetlere aktarmaktadır, mesnetler ise gelen yükleri köprü alt yapısına aktarmaktadır. Köprü alt yapısı ise mesnetlerden gelen yükleri zemine aktarmakta böylece köprü istenilen...Yüksek Dayanımlı Beton

Yüksek dayanımlı beton

Çimento teknolojisindeki gelişmeler, silis dumanı, uçucu kül, yüksek fırın cürufu gibi bağlayıcı özelliğe sahip endüstriyel atıkların beton bileşiminde kullanılması ve su/çimento oranında beton işlenebilirliğini kaybetmeden önemli miktarda azalma sağlayan katkıların bulunmasıyla eskiden beri yaygın olarak kullanılan geleneksel betondaki dayanım ve dayanıklılık ...Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...