6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’na tabi olmanın şartı ya bahsi geçen binanın riskli yapı olması ya da riskli alan içersinde yer alması gerekmektedir. Riskli alanlardaki uygulama belediyeler ya da idareler tarafından yönetilir. Riskli yapı sahipleri için kentsel dönüşüm sürecinin nasıl olacağından bahsedeceğiz. Kanun kapsamında, riskli yapı belirlenmesindeki ilk adım binada