K Logo
Duvarlar işlevlerine göre yapı içi bölücü duvarlar ve dış kabuk olarak da adlandırabileceğimiz dış duvarlar olmak üzere iki ana sınıfa ayrılır. Kabuk olarak da adlandırdığımız dış duvarlar; yapının çevreyle arasındaki ilişkiyi kurgulamaktadır. Yapılardaki dış duvarların bitiş elemanı olmadığı durumlarda da dış cephe kaplamaları kabuk görevini üstlenir. Bu durumlarda dış cephe
K Logo
Sıva işinin her ne kadar yapı estetiği için vazgeçilmez bir uygulama olduğu bilinse de aynı zamanda yapı elemanlarını olumsuz dış faktörlerden korumak için de gerekli bir imalat olarak dikkat çekiyor. Sıva çeşitlerinin oluşumunda estetik nedenler belirleyici fakat sıva malzemesinin üretiminde seçilecek olan bazı yapı kimyasalları ile sıvanın koruyuculuk özelliği arttırılabilir.