Yağmur suyunun binalarda kullanılması

Yağmur sularının yeniden kullanılması için depolanması son derece önemlidir. Yağmur suyunun en saf su şekillerinden olduğunu bildiğimiz gibi, bu suyu gerekli arıtma sürecinden sonra çeşitli amaçlar için kullanabiliriz. Özellikle su sıkıntısı çeken bölgeler bu durumdan faydalanabilir. Su sorunu büyük kentlerimizde …

İçme Suyunun Niteliği

Fiziksel özellikler İçme suyunun sıcaklığı tercihen 7-12o arasında bulunmalı; silis usulüyle ölçülen bulanıklığı birimden, kloroplatinat usulüyle ölçülen rengi 5 birimden küçük olmalı; koku ve lezzeti olmamalıdır. Maksimum sınır değer bulanıklık için 25 birim, renk için 50 birim olarak saptanmıştır. Kimyasal …