K Logo
Burulma momenti, eğilme momenti ve kesme kuvveti ile birlikte etki eder. Yalnızca burulmaya maruz kalan betonarme elemana kolay kolay rastlanılmaz. Burulma momenti kirişe sadece bir kesitten (tekil olarak) etkiyebileceği gibi, birim uzunluğu boyunca da etkiyebilir. Kesitte eksenel kuvvet ve eğilme momenti normal gerilme oluştururken, kesme kuvveti ve burulma momenti kayma
K Logo
Plastik mafsal etkisinin detaylarına geçmeden önce Mafsallı birleşimler hakkında bir kaç bilgi sunmak daha doğru olacaktır. Mafsallı birleşimler, iç kuvvetleri aktarabilen ancak yapı elemanlarını ya da yapıyı olumsuz olarak etkileyecek kadar moment aktaramayan birleşimler olarak tanımlanırlar. Eğilme dayanımı, bağlandığı elemanın eğilme dayanımının %25’inden fazla olmayan ve yeterli dönme rijitliğine sahip