Asansörler binalarda insanları ve yükleri düşey doğrultuda taşıyan, elektrikle çalışan hidrolik, pnömatik vb. sistemlerle tahrik edilen kabinlerdir. Asansör çalışma durumlarına göre, genelde iki şekilde yapılır: Yukarıdan asmalı (halatlı) asansörler ve Alttan itmeli, (hidrolikli) asansörler. Asansörler taşıdıkları yüke göre de üçe ayrılır: İnsan ve yük asansör, Yük asansörü, Özel asansör Asansörler