Süper Akışkanlaştırıcı Katkı Maddeleri

Süper akışkanlaştırıcı katkı maddeleri yüksek beton dayanımı elde etmek için önemlidir. Normal miktarda su-azaltıcı katkı maddeleri kullanıldığı takdirde, belirli bir kıvam elde edebilmek için katkısız betonda kullanılan karışım suyu miktarından daha az su gerekmektedir. Betonda kullanılacak su miktarında %5 – %11 kadar azalmaya yol açacak katkı maddelerine “normal miktarda su-azaltıcı katkı maddeleri” veya kısaca “su-azaltıcı katkı maddeleri” denilmektedir.

Hem su-azaltıcı katkı maddesi kullanılır hem de katkısız betonda kullanılan karışım suyu kadar su kullanılırsa (yani, su miktarı azaltılmazsa), bu tür katkı maddeleri ile yapılan betonun kıvamı artmaktadır. O nedenle, su azaltıcı katkı maddeleri, akışkanlaştırıcı katkı maddeleri veya plastikleştirici katkı maddeleri olarak da anılmaktadır. Beton yapımında kullanılan normal miktarda su azaltıcı katkının miktarı çok fazla olduğu takdirde, %11’den daha fazla da su azalması elde edilebilmektedir. Ancak, kullanılacak normal miktarda su azaltıcı türdeki katkı maddesi miktarı çok fazla artırılacak olursa, yan etki olarak, betonun priz süresinin gecikmesine yol açılmaktadır.

Üstelik, çok fazla miktarda katkı maddesi kullanıldığı takdirde, ekonomik beton elde edilememektedir. O nedenle, %11’den fazla su-azaltma gerektiren durumlar için normal miktarda su-azaltıcı tipte katkı maddeleri kullanılmamaktadır.

Süper Akışkanlaştırıcı

Normal miktarlarda kullanılarak beton karışım suyunda %11’den daha fazla su azaltabilecek katkı maddeleri, yüksek miktarda su-azaltıcı katkı maddeleri veya süper akışkanlaştırıcı katkı maddeleri veya süper plastikleştirici katkı maddeleri olarak tanımlanmaktadır.

Süper akışkanlaştırıcı katkı maddelerinin üretiminde kullanılan maddeler, normal akışkanlaştırıcıların üretimlerinde kullanılanlardan oldukça farklıdır. Akışkanlaştırıcı katkı maddeleri, genellikle, linyosülfonik asit veya hidroksil karboksilik asit kökenlidir. Süper akışkanlaştırıcı katkı maddeleri ise, genellikle, sülfonatlaştırılmış melaminformaldehit esaslı maddelerden, sülfonatlaştırılmış naftalinformaldehit esaslı maddelerden , modifiye linyosülfonatlardan, veya bazı organik bileşenlerden elde edilmektedir.

Süper aklşkanlaştırıcı katkı maddeleri kullanıldığında, belirli bir kıvam elde edebilmek için kullanılan su miktarı katkısız betondakinden çok daha az olmaktadır. Böylece, betonun su/çimento oranı çok azalmaktadır. O nedenle, süper akışkanlaştırıcı katkı maddeleri, yüksek dayanımlı beton elde etmek için kullanılmaktadır.

Süper akışkanlaştırıcı Katkı Maddelerinin Üretilmeye Başlanması

Süperakışkanlaştırıcı katkı maddelerinin üretimine dair çalışmalar 1960 yılından kısa bir süre önce başlamıştır. 1960 yılında, Japonya’da ve Almanya’da değişik türde süperakışkanlaştırıcılar üretilmiş ve 1964 yılında bu tür katkıların satışına başlanmıştır. 1964 – 1980 yılları arasında, başta Japonya, Almanya, ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede süper akışkanlaştırıcı katkı maddelerinin betonda kullanımları ile ilgili çok sayıda araştırma yapılmıştır; 1980 yılma gelinceye kadar, bu konuda en az 250 teknik makale yayımlanmıştır.

İlginizi çekebilecek yazı:  Su azaltıcı katkıların amaçları ve betona etkileri

@volkanatabey