Suda Dağılmaya Karşı Duraylılık Deneyi

13.11.2018
Suda dağılma

Bu deneyde kaya örneğinin 2 standart çevrim süresince kurumaya ve ıslanmaya bırakılması durumunda ve zayıflamaya karşı gösterdiği duraylılığın belirlenmesi amaçlanır.

Deney araç ve gereçleri:

Tambur: Sabitleştirilmiş sert tabanlı, 140 mm çapında, uçları kapatılmamış, 100 mm uzunluğunda, 2mm standart açıklığa sahip elek tamburu, tambur 105 ⁰C sıcaklığa dayanıklı olup ayrılabilir bir kapağı vardır. Deney tamburu, eksenin 20 mm alt seviyesine kadar su alabilecek ve serbestçe dönebilecek bir yatay mille desteklenmiştir. Tamburun içine konulduğu saydam fiber haznenin tabanı ile tambur arasında, tamburun yerleştirme işleminden sonra 40 mm‟lik bir açıklık kalmaktadır.Tamburun dakikada 20 devir yapmasını sağlayabilen motor 10 dakikalık çevrim süresince dönme hızını % ±5‟lik sınır içinde sabit tutabilmektedir.

Fırın: (105±30) ⁰C kapasiteli.

Kap veya tepsi: Kurutma aşamasında numunenin tamburun içinde tutulmasına gerek görülmediği durumlarda kullanılır ve ağırlığı tartılmalıdır.

Hassas terazi: 0,1 g duyarlılıkta olmalıdır.

Kronometre veya saat.

Deneyin yapılışı:

İki farklı numuneden alınan agregalar mümkün olduğunca küresele yakın şekilde olmasına dikkat edilir, olmayanlar ise yuvarlaklaştırılır. Numune deney öncesi temiz bir tambura yerleştirildikten sonra fırına konulur ve 105 ⁰C‟lik sabit bir sıcaklıkta 12 saat kurumaya bırakılır. Kuruma sonunda tambur içindeki numuneyle birlikte tartılır ve numune soğutulduktan sonra deneye başlanır.

Tamburlar kapaklarıyla birlikte tartılır. Tambur, şeffaf hazne içine yerleştirildikten sonra hazne üzerindeki kırmızı işaretli yere kadar sıcaklığı 20 ⁰C olan su ile doldurulur. Bu işaret suyun tamburun ekseninin 20 mm altına kadar doldurulmasını ayarlamak için konulmuştur. Tamburun dakikada 20 devir yapmasını sağlayabilen motor, 10 dakika süre ile döndürülür. 10 dakika sonunda tambur hazneden alınarak kapağıyla ve içindeki numuneyle birlikte tekrar fırına konularak 105 ⁰C, 12 saat süreyle kurumaya bırakılır. Kuruma sonunda tambur ve numune birlikte tartılır ve çıkan değer kaydedilir.

Hesaplar:

A = Boş tambur + Kapak + Kuru numune

B = 1. Çevrim sonunda kurutulan numune + Kapak + Tambur

D = Kapak + Tambur

C = 2. Çevrim sonunda kurutulan numune + Kapak + Tambur

Id1 = 1. Çevrim sonu suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (%)

Id1 = (B - D) / (A - D) * 100

Id2 = 2. Çevrim sonu suda dağılmaya karşı duraylılık indeksi (%)

Id2 = (C - D) / (A - D) * 100


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...