İnşaat Atıkları ve Çevreye Zararları

17.11.2018
inşaat atıkları

Avrupa inşaat sektörü her yıl 820 milyon ton (megagram, Mg veya 1000 kg) inşaat ve yıkım atığı üretmektedir. Bu miktar üretilen toplam atık miktarının yaklaşık %46'sı kadardır. Atıkların bileşim kompozisyonu, %85'i oranında beton, seramik ve duvarcılık olduğunu görünmektedir. Eğer hafriyat malzemeleri hariç tutulursa, 2014 yılında yaklaşık 300 milyon inşaat ve yıkıntı atığı üretilmiştir.

İnşaat sektörü, hem hammaddelerin üretimi, hem de çıkarılması ve projelerinin uygulanması ile ilişkili olumsuz çevresel etkilerin kaynağı olarak bilinmektedir. Binanın inşası sırasında, genellikle gereksiz siparişler veya vasıfsız işçilerin malzemeleri yanlış kullanmasından kaynaklanabilecek gereksiz atıkların üretilmesine neden olabilmektedir. Dünya genelindeki 40 ülkede toplam inşaat ve yıkım atığı üretimi, 2012 yılına kadar yılda 3 milyar tondan daha fazladır. Nüfusu fazla olan Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan ülkeler, yüksek miktarda çıkan inşaat ve yıkıntı atıkları için kapsamlı bir sistem geliştirmeye ihtiyaç duymaktadırlar.

Okumaya Devam


İş kazalarının şirketlere maliyeti

16.11.2018
İş kazaları maliyeti

İş güvenliği çalışmalarının amacı, iş yerlerindeki tehlike koşulları ortadan kaldırmaya yöneliktir. İnşaat sektöründe iş kazası dolayısı ile ölen veya yaralanan sayısını sıfıra indirmek zor da olsa hedeflenen, iş kazaları dolayısıyla hiçbir çalışanın zarar görmemesidir. Ülkemiz pek çok sektöre ev sahipliği yapmaktadır. İnşaat sektörü de ülkemizde önde gelen sektörler arasında yer almaktadır. Yüksek sayıda çalışanın bulunduğu bu sektörde çalışma alanlarının farklılığı, iş kolunun çokluğu, yapılan işlerin projeye göre farklılık göstermesi gibi sebeplerden dolayı iş kazalarına yüksek oranda rastlanmaktadır. İş kazasının oluşması işçinin sağlığının bozulması, can kaybı gibi ciddi sonuçlara sebep olurken aynı zamanda işletmelere önemli ölçüde maddi zararlar getirmektedir.

Okumaya Devam


İnşaat projeleri ve Başarı faktörü

15.11.2018
İnşaat Proje

Projeler; belirli bir bütçe, zaman ve kalite sınırlamasına sahiptir. Bununla birlikte projeler sınırlı beşeri kaynakların ve beşeri olmayan kaynakların bir araya getirilmesi gibi özellikleri nedeniyle diğer işlerden farklılık göstermektedirler. İnşaat projeleri ise sahip oldukları çeşitli özellikleri nedeniyle diğer projelerden farklıdırlar. Bu özellikler; uygulanacak her bir projenin kendine has olması, projelerin karmaşıklık özelliği, değişken olması ve risk barındıran özelliği ve değişik emek gruplarını bir araya getirme özelliği şeklinde sıralanabilir.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...