Magnezyum Sülfat Deneyi

İnşaat Deneyleri
11.11.2018

Deney, agregaların periyodik olarak magnezyum sülfata daldırılması ve takiben etüvde kurutulması yolu ile agregaların davranışlarını değerlendirmek için yapılır. Dane büyüklüğü 10 mm ile 14 mm arasında olan agregalardan oluşan deney numunesi doymuş magnezyum sülfat çözeltisine 5 defa daldırılır ve takiben (110±5) ºC‟de etüvde kurutulur. Magnezyum sülfatın tekrar su alması ve agrega numunesinde tekrarlanan kristalizasyon ile agrega boşluklarında zararlı etkiler ortaya çıkar. Dane büyüklüğü 10 mm‟den daha küçük malzemelerin oluşmasına neden olan zararlı etkilerin neden olduğu ufalanma ölçülür. Deney TS EN 1367-2 Mart 2010‟a uygun olarak hazırlanan deney numunesi üzerinde gerçekleştirilir.

Okumaya Devam


Modifiye Proctor Deneyi

İnşaat Deneyleri
10.11.2018

Standart Proctor ve modifiye Proctor deneyleri ASTM (American Society for Testing and Materials) standartlarında ayrı ayrı anlatılmıştır. Ancak bu iki deney, sadece tokmak ağırlığı, tokmağın düşüş yüksekliği ve sıkıştırılan tabaka sayısı açısından birbirinden farklıdır.

Gerekli araç ve malzemeler:

- 2.5 kg’lık kompaksiyon tokmağı (standart Proctor deneyi için) - 4.5 kg’lık kompaksiyon yokmağı (modifiye Proctor deneyi için) - Standart kompaksiyon moldu (105 mm çap ve 115.5 mm boyunda) - 4 no’lu elek - Etüv (110 ± 5°C sıcaklığa sahip) - Su muhtevası kapları (numaralandırılmış) - Numune karıştırma kabı - Kriko - Desikatör - Terazi (0.1 gr duyarlıklı) - Karıştırma küreği, spatula, bıçak ve düzgün çelik cetvel - Lastik tokmak

Okumaya Devam


Özgül ağırlık deneyi

İnşaat Deneyleri
09.11.2018
Özgül Ağırlık Deney

Özgül Ağırlık; belli bir zeminin birim hacim ağırlığının, 20°C sıcaklığındaki saf suyun birim hacim ağırlığına oranı olarak tanımlanır.

Özgül ağırlık deneyi ASTM (American Society for Testing and Materials) D 854-02 (2003) standardına uygun şekilde yapılır. Bu deney iki farklı metot kullanılarak yapılabilir. Birinci metoda göre deney zemini etüvde kurutulmaz. Bu metot genellikle ince taneli zeminler, organik zeminler, halloysit kili içeren zeminler ve tropikal zeminlerde uygulanabilir. İkinci metot ise zeminin 24 saat boyunca etüvde kurutulmasını gerektirir. Her türlü zemin cinsi için uygulanabilir.

Okumaya Devam


Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...