06
Sep

Tünel kalıp sistemi

Teknik Bilgiler

Tünel kalıp sistemi betonarme yapılarda bir katın kolon ve perdeleri ile döşemesinin kesin boyutlu ve düzgün yüzeyli çelik kalıplar kullanılarak çok kısa bir zaman içerisinde tek seferde yerinde beton dökülmesini sağlayan endüstrileşmiş betonarme kalıp sistemleridir. Başka bir deyişle, tünel kalıp sistemleri; bir katın perde ve kolonları ile döşemesinin kısa süre içerisinde tek seferde dökülmesini sağlayan sistemlerdir. Tünel kalıp sistemleri, özellikle kule vinç yardımıyla çok hızlı betonarme inşaat imkanı sağlaması ile öne çıkmaktadır. Bu kalıp sistemleri genellikle; standart ölçülerde fabrikada teşkil edilen saç levhalardan ve çelik profillerden oluşmaktadır.

Döşeme ve perdelerin bir arada betonlarının dökülmesiyle ortaya çıkan monolitik ve rijit yapı çok katlı binaların inşasını da mümkün kılmaktadır ve bu tek parçalı yapı sistemi deprem bölgeleri için elverişli bir taşıyıcı sistem olarak kabul edilmektedir. Deprem etkisiyle meydana gelen kuvvetlerin tamamının betonarme perdelerle taşınması, binaların yatay rijitliğinin çerçeve sistemlere göre çok büyük olmasını sağlamaktadır.

Okumaya Devam


04
Sep

Beton Basınç ve Çekme Dayanımı

Teknik Bilgiler

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım amacına göre farklılık olmasıyla beraber, genelde basınç dayanımıdır. Bunun yanı sıra, çekme ve kesme (kayma) dayanımları da beton ve betonarme yapı elemanlarının tasarımında önemli rol oynamaktadır. Sözkonusu dayanımlar değer olarak büyükten küçüğe doğru; basınç, kesme ve çekme dayanımı şeklinde sıralanabilir. Betonun basınç dayanımı, eksenel basınç yükü etkisi altındaki numunenin kırılmaya karşı gösterebileceği direnme kabiliyeti olarak tanımlanabilmektedir.

Okumaya Devam


04
Sep

Betonda Segregasyon Olayı

Teknik Bilgiler

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki homojenliği ne kadar iyi ise arzulanan sertleşmiş hal özelliklerinin sağlanması da o kadar başarılı olacaktır. Beton teknolojisindeki ilerleme ve süper akışkanlaştırıcıların ortaya çıkması ile birlikte daha düşük su/bağlayıcı oranlarında işlenebilir betonların üretimine ve böylece şantiye ortamında dayanımların artırılmasına olanak sağlanmıştır. Yüksek oranda su azaltıcı katkı kullanımı, düşük su/çimento oranına sahip normal betonlarda işlenebilirlikleri önemli ölçüde artırırken, yüksek su/çimento oranına sahip betonlarda etkisiz hale gelebilmekte ve segregasyon ile terlemeye yol açabilmektedir.

Okumaya Devam


Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....