Marmaray Projesi

18.11.2018
Marmaray Projesi

Marmaray Projesinin ilk söylemleri 1979 yılında hükümette konuşulmuş olup yine adım atılamamıştır. Daha sonra 1987 yılında dönemin Başbakanı Turgut Özal, proje ile ilgili bir fizibilite raporu hazırlatmıştır. Tekrar rafa kaldırılan proje, 1997 yılında yine bir Özal hükümetinde yeniden gündeme getirilmiştir. Bu proje çerçevesinde koalisyon hükümeti döneminde Hazine’yle, Japon JBIC yani İhracat Kredi Kuruluşu, (şimdiki adıyla JICA) arasında bir anlaşma imzalanmıştır. 2000 Yılında ise proje için bir müşavirlik ihalesi yapıldı. Ancak bu tarihe kadar proje için herhangi bir tasarım yapılmadı. Müşavirlik ihalesi yapıldıktan sonra ihale şartnamesi, fizibiliteler ve tasarım taslakları hazırlanmaya başlanmıştır. CR1 ihalesi yapıldıktan sonra ihaleye giren Japon ortaklı konsorsiyuma proje verilerek 9 Mayıs 2004 yılında projeye ilk kazma vuruldu.

Okumaya Devam


Taipei 101

20.08.2018
Taipei

Taipei 101 çatı yüksekliği olan 448 m (anteni ile 508 m) ile Burj Dubai yapılmadan önce dünyanın en yüksek binası ünvanını elinde bulundurmaktaydı. Kat sayısı olan 101 rakamı binanın ismine de yansıtılmıştır. Yapıldığı yıllarda yöresel mimariye uygun dizayn edilmiş gökdelen içerisinde dünyanın en hızlı asansörlerine sahipti. Ayrıca, yapının içerisinde yüksek şiddetlerdeki rüzgarlar sonucu eğilmelere karşı ve içeride bulunan insanların rahatsız olmalarını engellemek amaçlı yapının ağırlık merkezinde bulunan, uçlarında 6 tondan fazla ağırlık taşıyan 8 hidrolik bulunmaktadır. Bu hidrolikler rüzgarın etkisini azaltacak şekilde ağırlığı ve dolayısıyla bütün yapıyı hareket ettirir.

Okumaya Devam


Yüksek binaların sosyal çevreye etkileri

18.08.2018
Yüksek Binalar

Endüstri devriminin ardından kent dokusunda iş ve yaşam alanları birbirinden ayrı konumlanmaya başlamıştır ve bu ayrışma kentin sosyal yapısını çeşitli biçimlerde etkilemiştir.

Yüksek yapıların çevrelerine yaptıkları etkinin dengelenmesi yapısal, iklimsel, davranışsal, kültürel ve kaynak düzenleyici davranışlarıyla mümkündür. Bu temel işlevler olmadan yüksek binanın çevresiyle doğru ilişkiler kurmasından söz edilemez. Yüksek binaların fiziksel ve sosyal çevreyi etkileyen bu özelliklerinin olumlu sonuç vermesi yerleşim kararlarının planlı ve bilinçli bir şekilde alınması ile doğru orantılıdır.

Yapılan araştırmalar, yüksek binaların yoğun yerleşme alanlarında alan kazandırması, yeşil alanların korunması ve toplumun birçok ihtiyacına karşılık vermesinin yanında birtakım sosyal ve psikolojik sorunları da beraberinde getirdiğini ortaya koymuştur.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...