Magnezyum Sülfat Deneyi

11.11.2018
Magnezyum

Deney, agregaların periyodik olarak magnezyum sülfata daldırılması ve takiben etüvde kurutulması yolu ile agregaların davranışlarını değerlendirmek için yapılır. Dane büyüklüğü 10 mm ile 14 mm arasında olan agregalardan oluşan deney numunesi doymuş magnezyum sülfat çözeltisine 5 defa daldırılır ve takiben (110±5) ºC‟de etüvde kurutulur. Magnezyum sülfatın tekrar su alması ve agrega numunesinde tekrarlanan kristalizasyon ile agrega boşluklarında zararlı etkiler ortaya çıkar. Dane büyüklüğü 10 mm‟den daha küçük malzemelerin oluşmasına neden olan zararlı etkilerin neden olduğu ufalanma ölçülür. Deney TS EN 1367-2 Mart 2010‟a uygun olarak hazırlanan deney numunesi üzerinde gerçekleştirilir.

Deney araç gereçleri:

Deney elekleri: Elek göz açıklığı 10 mm ve 14 mm arasında, TS EN 1367‟a uygun olmalıdır.

Terazi: 2 kg kapasiteli ve 0,1 gram doğrulukla ölçüm yapmalıdır.

Pirinç ve paslanmaz çelik telden sepetler: Laboratuvar numunelerini çözeltiye daldırmak için en az iki dane olmalıdır.

Kaplar: Çözeltiye daldırılan agrega hacminin en az beş katı hacme sahip sepetlerin kolayca içeriye yerleştirilmesi ve dışarı alınması için kullanılmştır.

Su banyosu ve iklimlendirme odası: Kaplardaki çözeltilerin sıcaklığını (20±2)ºC‟de muhafaza edilmelidir.

Hava dolaşımlı etüv: Sıcaklığı (110±5) ºC‟de tutmalıdır.

Hidrometre: Ortalama yüzey gerilimi 55 mN/m olan 1,284 g/ml‟den 1,300 g/ml‟ye; 0.001 g/ml doğrulukta 20 ºC‟de yoğunluk tayini için kalibre edilmiş olmalıdır.

Desikatör: Sepetlerin en az ikisini almalıdır.

Termometre: 0 ºC ile 120 ºC arasında 1 °C doğrulukla ölçüm yapmalıdır.

Kronometre: Kronometre, zaman bölümlerinin toplam serisini ±1 dakika doğrulukla ölçmelidir.

Deney numunesinin hazırlanması

Yeterli miktarda iki deney deney numunesi elde etmek için laboratuvar numunesi TS EN 1367 göre azaltılmış ve 10-14 mm dane büyüklüklerinde en az 500 gram kütleli deney numunesi elde edilmelidir. Her deney numunesi (110±5) ºC‟lik etüvde (24±1) saat boyunca kurutulmuş ve desikatörde laboratuvar sıcaklığına getirilir. Her deney numunesi 10 mm ve 14 mm göz açıklıklı eleklerle elenmiş, elek altı ve elek üstü atılarak yaklaşık 500 gramlık bir kütlede numune elde edinceye kadar elemeye devam edilir. Her bir deney numunesi damıtık suyla tozlarından arınıncaya kadar yıkanır ve etüvde kurutulur. Her deney numunesinden (420±0,1)-(430±0,1) g aralığında tartılmış ve kütleleri kayıt edilir.

Deneyin yapılışı

Çalışmada kullanılan her bir sepetteki agreganın 20 mm‟lik çözelti ile kaplanacak şekilde (17±0,5) saat boyunca doygun magnezyum sülfat çözeltili kap içerisine daldırılır. Her bir sepet ile yığılmış tuz depolanmaları ve kap kenarları arasında en az 20 mm açıklık bırakılır. Deneyin her aşamasında sepetlerden herhangi birinin kaybolmamasına özen gösterilmelidir. Buharlaşma ve kirlenmeden sakınmak için kabın kapağı kapatılır. Daldırma işleminden sonra her sepet çözeltiden çıkartılarak (2±0,25) saat boyunca suyu süzülür. Takiben her bir sepet (110±5) ºC‟lik etüvde (24±1) saat boyunca kurutulmuş ve (5±0,25) saat boyunca laboratuvar sıcaklığına erişmesi için soğutulur.

Bir sonraki daldırma işleminde, kabın tabanında toplanan tuz çökeltileri önce çözülmüş ve çözelti iyice karıştırılarak 30 dakika süre ile beklemeye bırakılır. Kaptaki çözeltinin yoğunluğu kontrol edilir. Yoğunluk belirlenmiş aralığın dışında ise çözelti hazırlanmış doygun taze sülfat çözeltiyle değiştirilir. Çalışma periyodu (48±2) saat süre ile 5 defa uygulanır. İşlemlerin 5 defa tekrar edilmesinden sonra agrega soğutulur, her bir sepetteki agrega magnezyum sülfattan temizlenene kadar musluk suyuyla yıkanır.

Formül

Yıkanmış ve kurutulmuş deney numunesi, 10 mm‟lik elek ile elenir ve agrega elek üstü kütlesi 0,1 gram doğrulukla kaydedilir.

MS = 100 * (M1 - M2) / M1

M1: Deney numunesinin ilk kütlesi,

M2: Deneyden sonra 10 mm‟lik elekte kalan agreganın nihai kütlesi


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...