facebook twitter

Konsolidasyon Ödometre Deneyi

08.11.2018

Herhangi bir bina, yeni bir yapı ya da toprak dolgu inşa edildiğinde, bu yapıların altındaki zeminin, mevcut gerilme koşullarının değişmesine yol açmaktadır. Böyle bir durumda zemindeki gerilmeler artacak ve buna bağlı olarak yapının altındaki zeminde sıkışmalar ve oturmalar oluşacaktır. Herhangi bir nedenle (kazı yapılması gibi) gerilmelerin azalması halinde ise zeminde kabarmalar oluşabilir. Görüldüğü üzere zeminin içinde bulunduğu gerilme koşullarındaki değişimler, zeminin hacminde değişim olmasına yol açmaktadır. Zemin kütlesinde meydana gelen bu hacimsel değişim, zemin ile ilgili proje tasarımlarında göz önüne alınması gereken en önemli faktördür. Bu yüzden zeminlerdeki konsolidasyon problemleri zemin mekaniğinde çok önemli bir yere sahiptir.

Gerekli araç ve gereçler

Konsolidasyon (ödometre) cihazı (ASTM D 2435-03, 2003), Konsolidasyon hücresi, Konsolidasyon halkası (ringi), Gözenekli diskler (poroz tazı), Palet bıçağı, spatula, kıl testere gibi numune düzeltme araçları, Standart ağırlık serisi, Terazi (0.1 gr duyarlıklı), Kronometre, Deformasyon saati, Filtre kağıtları, Slikon yağı, Etüv (110 ± 5°C sıcaklığa sahip), Su muhtevası kapları (numaralandırılmış), Saf su

Numune hazırlanması

-Zemin numuneleri yaklaşık optimum su muhtevalarında kompaksiyon deneyleri ile sıkıştırılıp parafinlenir. Parafinleme işlemi zeminin su içeriğinde bir değişiklik olmaması için yapılır. Ayrıca parafinlenen zemin örnekleri streç filme sarılarak muhafaza edilir.

- Konsolidasyon ringi, elle baskı uygulanarak sıkıştırılmış zemin numunesi içine bastırılır. Hidrolik baskı uygulanması durumunda zemin daha fazla sıkışacağı için elle baskı uygulanarak ringe numune alınır.

- Konsolidasyon numunesi dikkatlice tıraşlanır.

- Numunenin alt ve üst yüzeyleri kıl testere kullanılarak düzgün hale getirilir.

- Ring + numune ağırlığı tartılarak kaydedilir.

- Tıraşlama sırasında artan parçalardan numunenin deney başındaki su muhtevası belirlenir.

Deneyin yapılışı

Konsolidasyon (ödometre) deneyi ASTM (American Society for Testing and Materials) D 2435-03 (2003) standardına uygun şekilde yapılmıştır. Deneyin yapılışı aşağıdaki gibidir;

- Bu deney ince taneli zeminlerde yapılırken alt ve üst kısımlarda poroz taşı ile numune arasına filtre kağıdı bırakılmalıdır. Böylece poroz taşlarındaki gözeneklerin kapanması engellenir.

- Konsolidasyon aleti temizlenip kurutulduktan sonra tartılır ve kaydedilir.

- Konsolidasyon ringine anlatıldığı gibi numune alınır.

- Konsolidasyon ringi, içerisindeki numune ile birlikte konsolidasyon cihazına yerleştirilir ve hücrenin nemli kalmasını sağlamak amacıyla ringin etrafı nemli pamuk ile sarılır. Bu uygulamanın amacı konsolidasyon ringine alınan zeminin su içeriğinde bir değişiklik olmasını engellemektir. Daha sonra ağırlık tablası yerine takılır. Deney başlatılmadan numunenin yüke maruz kalmaması için gereken önlemler alınmalıdır.

- Konsolidasyon hücresine su konulmaz.

- Numuneye uygulanacak ilk ağırlık (standartlarda belirtilen) ağırlık tablasına takılır.

- Deformasyon saati sıfırlanır.

- Konsolidasyon aletinin kaldıraç kolundaki cıvata hızlıca gevşetilerek yükleme başlatılır.

- Yüklemenin başlamasından itibaren 15. ve 30. saniyelerde 1., 2., 4., 8., 16., 30. dakikalarda ve 1., 2., 4., 8., 24. saatlerde deformasyon saati okumaları yapılır ve kaydedilir.

- 24. saat okuması ile birlikte konsolidasyon aletinin kaldıraç kolu cıvata ile desteklenerek numune üzerindeki yük arttırılır ve aynı zamanlarda okumalar alınır.

- Son yük düzeyindeki deformasyonlar kaydedildikten sonra numune halka ile beraber hücreden çıkarılır ve halka ile birlikte tartılarak kaydedilir. - Numune halkadan çıkarıldıktan sonra etüvde 24 saat kurutulur ve tartılarak kaydedilir.


:

:

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benz...

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaş...

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10...

Günümüzde, enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının kullan...

Yüksek yapı elemanlarını Kolon, Perde, Kiriş, Döşe...