İş Kazası ve Çeşitleri

Toplumsal bir oluşum içinde önceden planlanmayan bilinmeyen ve kontrol dışına çıkan aynı zamanda çevresine zarar verebilecek nitelikteki olaya kaza denir. Bu genel bir tanımdır ve görüldüğü gibi zarar oluşması şart değildir. Herhangi bir olayın zarar verebilecek olması, kaza kabulü için yeterlidir. Örneğin bir buhar kazanının çıkış vanasının kapalı kalması bir kazadır.

Kapalı kalan buhar çıkış vanası kazan çalıştırıldığında kazanın patlamasına sebep olabilir. Diğer taraftan blöf vanasının kapalı kalması kaza değildir. Çünkü etrafına zarar vermez. Ancak, hukuk açısından bir olayın kaza olarak değerlendirilmesi için, olayda herhangi bir zarar söz konusu olmalıdır. Zarar insana yönelikse ceza hukuku ve genel hukuk, mala yönelikse genel hukuk kapsamına girer.

WHO iş kazalarını şu şekilde tanımlamıştır: Önceden planlanmamış çoğu kez kişisel yaralanmalara, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. Diğer taraftan ILO ise daha farklı olarak şu şekilde tanımlamıştır: Belirli bir zarar yada yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır. Her iki tanım anlam olarak benzer olmakla birlikte farklıdır. İş kazasının yasal tanımı sosyal sigortalar ve sağlık sigortası kanunun 13. maddesinde yapılmıştır.

Kaza çeşitleri yaralanma ağırlığına göre sınıflandırma:

1- Yaralanma ile sonuçlanan kazalar

2- Bir günden fazla işten uzaklaşmaya gerek olmayan kazalar

3- Bir gün ile yirmi gün arasında tedavi gerektiren kazalar

4- Yirmi günden fazla tedavi gerekli olan kazalar

5-Sürekli iş göremezlik veya ölümlü biten kazalar.

Yaralanma cinsine göre sınıflandırma:

1- Baş, göz boyun yaralanmaları

2- Dış beden kazaları

3- Kol, el ve parmak kazaları

4- Ayak ve bacak yaralanmaları

5- İç organ kazaları

6- Ruhsal ve sinirsel tahribat

Kaza cinsine göre sınıflandırma:

1- Düşme, incinme

2- Parça veya malzeme düşmesi

3- Göze bir şey kaçması

4- Yanma ve patlamalar

5- Makine kazaları

6- El aletleri kazaları

7- Elektrik kazaları

8- Zehirlenme, Boğulma

9- Sıkışma, Ezilme

İlginizi çekebilecek yazı:  Çimento Üretiminde Çıkan Tozlar