Sağlık sektöründe risk analizi

22.05.2018
Sağlık Sektörü

Risk analizi konusuna değinmeden önce sağlık sektörü konusuna öncelik vermemiz gerekiyor. Ülkemizin en önemli sektörlerinden biri sağlık sektörüdür. Son yıllarda açılan ve açılmaya devam eden şehir hastaneleri, özel hastaneler ve birçok sağlık kuruluşu ile sağlık sektöründe çalışanların sayısı ülkemizde gün geçtikçe artmaktır. Sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazası ve meslek hastalıkları diğer sektörlere oranla daha önemlidir. İnsanlar verimsiz, hastalıklı, sinirli stresli oldukları dönemlerinde hastanelere gelmektedir. Bu da bu sektörün diğer sektöre oranla daha riskli hale getirmektedir.

Risklerin başında enfeksiyon oluşması, bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara hızlı bir şekilde nüfus etmesi gibi birçok toplu ölümlü sonuçlanabilecek riskler bulunmaktadır. Hastanelerde bulunan birçok kimyasal, radyoaktif maddeler, kesişici delici aletler buna bağlı bulaşıcı hastalıklar diğer dış ortamlara oranla hastanelerde bulunmakta ve halkın rahatlıkla girip çıktığı çalışma ortamlarında bulunmamaktadır. Buda sağlık sektöründe yapılan risk analizlerini önemli kılmaktadır.

Okumaya Devam


İş Kazası Örnekleri

22.05.2018
İş Kazası Örnekleri

İş Kazası konusunda önlem almak ilk olarak bilgi ve eğitimle mümkündür. Konu üzerine eğitimli kişiler iş kazalarına aldıkları tedbirlerle engel olabilir. İş güvenliği konusundaki bilgi birikimleri, öncelikli olarak tecrübe edinilmiş örnek kazalar sonucunda ortaya çıkar. Bu yüzden sizlere yaşanmış olayların tecrübe olması için yapılmış bir çalışmadan birkaç iş kazası örneği sunmak istiyorum. Bilirkişi raporları niteliğindeki bu örnekler meslek hayatınızda oldukça faydalı olacaktır.

Kaza Örneği 1

Tarih: 2.10.2012

Yer: Sarıyer/İSTANBUL

Açıklama: 2.10.2012 Salı günü saat 10.30 da H. E. K. Ait sosyal tesislerin kaba inşaat yapım işleri esnasında 60*30 cm ebatlarında 7 m uzunluğundaki kirişin betonunun dökümü esnasında, kalıba beton dökümü sırasında kalıbın çökmesi şeklinde meydana gelmiştir.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...