İş kazalarının şirketlere maliyeti

16.11.2018
İş kazaları maliyeti

İş güvenliği çalışmalarının amacı, iş yerlerindeki tehlike koşulları ortadan kaldırmaya yöneliktir. İnşaat sektöründe iş kazası dolayısı ile ölen veya yaralanan sayısını sıfıra indirmek zor da olsa hedeflenen, iş kazaları dolayısıyla hiçbir çalışanın zarar görmemesidir. Ülkemiz pek çok sektöre ev sahipliği yapmaktadır. İnşaat sektörü de ülkemizde önde gelen sektörler arasında yer almaktadır. Yüksek sayıda çalışanın bulunduğu bu sektörde çalışma alanlarının farklılığı, iş kolunun çokluğu, yapılan işlerin projeye göre farklılık göstermesi gibi sebeplerden dolayı iş kazalarına yüksek oranda rastlanmaktadır. İş kazasının oluşması işçinin sağlığının bozulması, can kaybı gibi ciddi sonuçlara sebep olurken aynı zamanda işletmelere önemli ölçüde maddi zararlar getirmektedir.

Okumaya Devam


İnşaat sektörü iş kazalarında sorumluluk

22.05.2018
İnşaat Sektörü İş Kazası

İnşaat sektörünün hızlı ve kontrolsüz büyüme göstermesi iş kazalarının artışına neden oluyor. Hızla artan kapasite ve iş hacmi vasıflı elemanların yetersiz kalmasına ve iş ekipmanlarının kullanımında maliyet dolayısıyla temin edilmeme durumu oluşturuyor.

Daha fazla kazanç elde etmek isteyen firma sahipleri göçmen işçi çalıştırmakta ve bilinçsiz iş gücü oluşmaktadır. Özellikle Suriyeli işçilerin kayıtlarının olmaması iş kazası durumunda ölümlerin kayıtlarının da eksik olmasına sebep oluyor. Adli vaka olarak kayıtlara geçen bu olaylar iş kazası olarak istatistiki rakamlara geçmiyor. Türkiye bu durumda bile işçi ölümlerinde Avrupa da birinci sırada yer almaktadır.

Okumaya Devam


İnşaat sektörü ve İş kazaları

22.05.2018
İş Kazaları

İnşaat sektörü, üretimi, ülke kalkınmasını ve ekonomisini etkileyen bir iş koludur. İnşaatlarda iş kazaları Türkiye ve diğer ülkelerde işgücü ve maddi kaynak kayıplara neden olmaktadır. Son dönemde alınan önlemlerle, gelişmiş ülkelerde iş kazası oranları giderek azalmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde, inşaat sektörünün de uluslararası büyük projelerde yer almaya başlaması ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları olumlu yönde etkilenmiştir.

Her yıl birçok işçi, işyerlerinde meydana gelen kazalar sonucu yaralanmakta,sakat kalmakta,ölmekte veya meslek hastalığına yakalanmaktadır.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...