22
May

İnşaat sektörü iş kazalarında sorumluluk

İnşaat Sektörü İş Kazası

İnşaat sektörünün hızlı ve kontrolsüz büyüme göstermesi iş kazalarının artışına neden oluyor. Hızla artan kapasite ve iş hacmi vasıflı elemanların yetersiz kalmasına ve iş ekipmanlarının kullanımında maliyet dolayısıyla temin edilmeme durumu oluşturuyor.

Daha fazla kazanç elde etmek isteyen firma sahipleri göçmen işçi çalıştırmakta ve bilinçsiz iş gücü oluşmaktadır. Özellikle Suriyeli işçilerin kayıtlarının olmaması iş kazası durumunda ölümlerin kayıtlarının da eksik olmasına sebep oluyor. Adli vaka olarak kayıtlara geçen bu olaylar iş kazası olarak istatistiki rakamlara geçmiyor. Türkiye bu durumda bile işçi ölümlerinde Avrupa da birinci sırada yer almaktadır.

Okumaya Devam


22
May

İnşaat sektörü ve İş kazaları

İş Kazaları

İnşaat sektörü, üretimi, ülke kalkınmasını ve ekonomisini etkileyen bir iş koludur. İnşaatlarda iş kazaları Türkiye ve diğer ülkelerde işgücü ve maddi kaynak kayıplara neden olmaktadır. Son dönemde alınan önlemlerle, gelişmiş ülkelerde iş kazası oranları giderek azalmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum çalışmaları çerçevesinde, inşaat sektörünün de uluslararası büyük projelerde yer almaya başlaması ile ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları olumlu yönde etkilenmiştir.

Her yıl birçok işçi, işyerlerinde meydana gelen kazalar sonucu yaralanmakta,sakat kalmakta,ölmekte veya meslek hastalığına yakalanmaktadır.

Okumaya Devam


22
May

Sağlık sektöründe risk analizi

Sağlık Sektörü

Risk analizi konusuna değinmeden önce sağlık sektörü konusuna öncelik vermemiz gerekiyor. Ülkemizin en önemli sektörlerinden biri sağlık sektörüdür. Son yıllarda açılan ve açılmaya devam eden şehir hastaneleri, özel hastaneler ve birçok sağlık kuruluşu ile sağlık sektöründe çalışanların sayısı ülkemizde gün geçtikçe artmaktır. Sağlık çalışanlarının yaşadığı iş kazası ve meslek hastalıkları diğer sektörlere oranla daha önemlidir. İnsanlar verimsiz, hastalıklı, sinirli stresli oldukları dönemlerinde hastanelere gelmektedir. Bu da bu sektörün diğer sektöre oranla daha riskli hale getirmektedir.

Risklerin başında enfeksiyon oluşması, bulaşıcı hastalıkların diğer insanlara hızlı bir şekilde nüfus etmesi gibi birçok toplu ölümlü sonuçlanabilecek riskler bulunmaktadır. Hastanelerde bulunan birçok kimyasal, radyoaktif maddeler, kesişici delici aletler buna bağlı bulaşıcı hastalıklar diğer dış ortamlara oranla hastanelerde bulunmakta ve halkın rahatlıkla girip çıktığı çalışma ortamlarında bulunmamaktadır. Buda sağlık sektöründe yapılan risk analizlerini önemli kılmaktadır.

Okumaya Devam


Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....