İnşaat sektörü iş kazalarında sorumluluk

22.05.2018
İnşaat Sektörü İş Kazası

İnşaat sektörünün hızlı ve kontrolsüz büyüme göstermesi iş kazalarının artışına neden oluyor. Hızla artan kapasite ve iş hacmi vasıflı elemanların yetersiz kalmasına ve iş ekipmanlarının kullanımında maliyet dolayısıyla temin edilmeme durumu oluşturuyor.

Daha fazla kazanç elde etmek isteyen firma sahipleri göçmen işçi çalıştırmakta ve bilinçsiz iş gücü oluşmaktadır. Özellikle Suriyeli işçilerin kayıtlarının olmaması iş kazası durumunda ölümlerin kayıtlarının da eksik olmasına sebep oluyor. Adli vaka olarak kayıtlara geçen bu olaylar iş kazası olarak istatistiki rakamlara geçmiyor. Türkiye bu durumda bile işçi ölümlerinde Avrupa da birinci sırada yer almaktadır.

Büyük projelerin kısa sürede bitirilmesi de ayrı bir sorun, firma amacının hızlı bir şekilde projeyi tamamlayıp rant bekliyor olması sonucunda hızlı çalışma ile hataların artması iş kazalarına davetiye çıkaran cinstendir. Örneğin bir bina projesinde daireleri bir an önce kiraya vermek isteyen proje sahipleri iki yol seçmek zorundadır. Birincisi etkin bir planlama ile daha fazla işçi daha fazla ekipman ile olur. İkinci yol ise çalışma saatlerini arttırmaktır. Birinci yol oldukça maliyetli fakat güvenlidir. Ülkemizde her zaman hızlandırma için ikinci yol seçilmektedir ve bu çok yanlış bir düşüncedir.

Görünüşte çok büyük şirket olan fakat küçük ve eğitimsiz taşeronlara iş vererek yaptıkları çalışmanın emniyetini hafife alan firmalarda mevcuttur. Bu durum büyük projelerde bilinçsiz iş gücünü oluşturuyor. Akrabalık ilişkileri sonucu kurulan taşeronlar iş yapma konusunda başarılı olsa da iş güvenliği konusunda son derece eğitimsizdir.

Dünya Çalışma Örgütü'nün (ILO) 100 bin çalışan başına ölümlü iş kazalarına ilişkin istatistiklerine göre Türkiye ölümlü iş kazalarında dünyada El Salvador ve Cezayir'in ardından üçüncü, Avrupa'da ise birinci durumundadır.

Sorumluluk bakımından bir iş yerinde üç yönetici kesim vardır.

1- İş Güvenliği Elemanları Bürosu: Bu elemanlar üretim konusunda değildirler, doğrudan doğruya üretime katılmaz ve emir veremezler. Dolayısıyla bu elemanlar kazanlardan dolayı birinci derecede sorumlu tutulamazlar. Ancak kendi görevlerinden dolayı sorumlu tutulabilirler. Örneğin bir işletmede gerekli olan maske veya asitlere karşı koruma elbisesi seçimi bu elemanların görevidir. Şartlara uygun malzeme seçmez ve bu yüzden de bir kaza olursa o takdirde bu elemanlar sorumlu olurlar.

2-İş Güvenliği Kurulu: Bu kurul karar organıdır. Bu nedenle kazalardan sorumlu tutulamazlar. Ancak kendilerine yapılan bir öneriye ters karar alırlar ve bu karar bir kaza nedeni olursa ozaman sorumlu olurlar.

3-Üretim Yöneticileri: İşi yönetmek, güvenli çalışmayı sağlamak, işçileri uyarmak bunların görevi olduğu için kazalarda bu yöneticiler sorumludur. Görev ve sorumluluklar belirlenmemişse sorumluluk en alt yöneticiden başlayarak yukarı doğru gider. Örneğin bir iş yerinde bir makinenin dişli çarklarının kapağı kırılmış ve bu kapağın yenisinin iş yerinin dışında bir yerden temini temini gerekli olsun. Bu açıkta kalan dişli çarklar bir işçinin yaralanmasına neden olsun. Bu kazada usta başı, durumu üst amir olan atölye şefine bildirmemişse kazadan sorumludur. Ancak iş verende yeterli kontrolü yapacak eleman koymadığından geçici de olsa sorumludur. Eğer usta başı haber vermiş, atölye şefi gereğini yapmamışsa, usta başı sorumlu olmaz. Atölye şefi ve geçici olarak iş veren sorumlu olur. Atölye şefi de görevini yapmışsa ozaman doğrudan doğruya sorumluluk iş verene aittir.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...