İnşaat projesinde aksaklıkların önlenmesi

21.11.2018
İnşaat Projesi

İnşaat projeleri; çok sayıda girdisi, hem ardışık hem de birbiriyle kesişen aşamaları ve süreçte rol alanlar gibi özellikleri düşünüldüğünde oldukça karmaşık ve kendine özgü bir yapıya sahiptir. Tüm bu özellikleriyle bağlantılı olarak, süreç içinde birçok problemle karşılaşılmaktadır. İnşaat projelerinde en sık rastlanan problemlerden biri maliyet ve süre aşımı olup, bu probleme ülkemizde de oldukça sık rastlanmaktadır. Bu durumda inşaat sektöründe maliyet ve süre aşımına neden olan faktörleri belirlemek, önlem araştırmaları yapabilmek açısından çok önemlidir.

Bir inşaat projesinde yapım aşamasında rol alan temel katılımcılar olan işveren, proje yönetimi ve yükleniciler, süreç esnasındaki konumları ve birbirleri ile ilişkileri sebebiyle, maliyet ve süre aşımına neden olan faktörleri, farklı açılardan algılayıp gözlemleyebilir. Bir inşaat projesinde, yapım aşamasında maliyet ve süre aşımına neden olan faktörler ve bu faktörlerin sorumluları, işveren, proje yönetimi ve yükleniciye göre farklılık göstermekte olup, bazı durumlarda maliyet ve süre aşımına neden olan faktörlerin sorumlusunun birbirleri olduğunu düşünmektedir. Bu durum, maliyet ve süre aşımı sorununun çözülmesine ve önüne geçilmesine engeldir. Oysa herkesin taşın altına elini koyması gerekir.

Günümüzde Türkiye’de çok çeşitli tipte projelerde yüksek maliyetli projelerin sayısı gittikçe artmaktadır. Yükleniciler ihaleye girdiklerinde, proje kapsamı ile kendi tecrübe ve kapasitelerinin örtüşüp örtüşmediğini ölçecek sağduyuda olmalıdır. Yapım süreci planlama yetersizliği, büyük oranda yüklenici sorumluluğunda olup, yüklenici; proje malzeme, ekipman ve iş gücü tedarikinin uygun şekilde yapılması konusunda iyi organize olabilmelidir.

Ortaya çıkan maliyet ve süre aşımına neden olan bu faktörlerin engellenebilmesi için, işveren, proje yönetimi ve yüklenicilerin birbirleri ile iletişiminin artırılması gerektiği açıktır. Buna ek olarak projede rol alan her katılımcının görev ve sorumlulukları net bir şekilde tanımlanmalı ve katılımcılar buna göre hareket etmelidir. Katılımcıların görev ve sorumlulukları projenin başında net bir şekilde tanımlanırsa, maliyet ve süre aşımı sorunu ortaya çıksa bile yapılması gerekenler konusunda görüş farklılığı olmayacağından süreç daha hızlı işler. Bunun yanında özellikle proje yönetimi ve işveren maliyet ve süre aşımına neden olan faktörler konusunda daha tarafsız davranabilmeli ve kendi sorumluluklarının da farkında olmalıdır.

Şantiye sürecinde planlamanın doğru yapılabilmesi için detaylıca hazırlanmış bir iş programı ile birlikte projenin doğru bir şekilde analiz edilmesi gereklidir. Süreçteki girdilerin miktarlarının belirlenmesi ile programı doğru şekilde yapılmalı ve sahaya uygun şekilde kanalize edilmelidir. Malzeme ve ekipmanlar için doğru zamanlarda siparişler verilmeli, yeterli sayıda ve uygun ekipler yapılacak işler için zamanında organize edilmelidir.

Projenin eksik olması, yapım sürecinde devamlı bir aksamaya ve imalatta geri dönüşlere neden olacaktır. Bu durumun önüne geçmek için tasarım belli bir ölçüde tamamlanmadan proje başlamamalı, hem işveren hem de yüklenici bu durumun yaşanmasına engel olmalıdır. Süreç devam ederken ise iş programına göre uygulama çizimlerinin de ne zaman tamamlanacağına dair bir planlama yapılmalı, projeleri kontrol eden merci, sahaya hakim ve uygulama çizimlerini değerlendirebilecek kapasitede olmalıdır.


:

:

Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...