22
May
facebook twitter

Yumuşama noktası ve Düktilite deneyleri

Yumuşama Noktası Deneyi

Yumuşama noktası deneyi %4, %4,5 ve %5 oranlarında SBS içeren bitümler için ayrı ayrı yapıldı. Deney yapılırken her bitüm çeşidi için 2 tane olmak üzere, toplamda 6 adet yüksük kullanıldı. Yüksükler sabunlanan tablanın üzerine yerleştirildi ve içleri bitüm ile doldurulmaya başlandı. Doldurma sonrasında üzerlerinde kalan hava kabarcıklarının yok edilmesi için büyüm yüzeylere ateş tutuldu ve 1 saat kurumaya bırakıldı. Beklenen sürenin ardından, yüksüklerin üzeri sıcak spatula yardımı ile düzeltildi ve numuneler yumuşama noktası deney aletine yerleştirildi.

Deney aleti sehpa şeklinde bir düzenekti. Düzenek ve termometre, içerisinde 5°C saf su bulunan behere konuldu. Düzenek 5°C’lik suyun içerisinde 15 dakika bekletildi. Bu sürede suyun sıcaklığının değişmemesine dikkat edildi. Sıcaklığın artmaması için sürekli takviye buz konuldu. Beklenen sürenin ardından numunelerin üzerine bilyeler yerleştirildi ve sıcaklığın dakikada 5°C artırılması sağlandı. Bu sıcaklık artısı gerçekleşirken beherin içerisindeki su sürekli karıştırıldı. Sıcaklığın değişmesi ile malzeme yumuşamaya başladı. Yumuşayan malzeme alt plakaya değdiği anda termometredeki sıcaklık okundu ve kaydedildi. Aynı işlem tüm bitüm çeşitleri için tekrarlandı.

Düktilite deneyi

Deneye başlarken düktilite kapları hazırlandı. Kapların yan parçaları kolay çıkarılabilmesi için sabunlandı. Hazırlanan kaplara deney %4, %4,5 ve %5 oranlarında SBS içeren bitümler dökülmeye başlandı. Her bitüm çeşidi için 3 adet düktilite kabı dolduruldu. Bunların ikisi düktilite hesabında kullanılırken, bir tanesi elastik geri dönmenin hesaplanması için kullanıldı. Dökülen kalıpların üzeri, hava kabarcıklarının alınması için yakıldı.

Kaplara dökülüp soğuyan bitümlerin üzerleri sıcak spatula yardımı ile düzeltildi. Üzeri düzeltilmiş düktilite kalıpları 1,5 saat beklemesi için 25°C’deki su banyosuna yerleştirildi. Sonrasında kalıplar sudan çıkartıldı ve düktilite cihazına yerleştirildi. Son olarak numuneler dakikada 5cm hızla bitüm kopuncaya kadar çekildi. Numuneler çekilirken düktilite cetveli 20cm’i gösterdiğinde makine durduruldu. Elastik geri dönmenin bulunmasında kullanılan numune tam ortasından kesilerek ölçüm yapıldı ve makine tekrar çalıştırıldı. Kalan 2 numunenin kopması beklendi.

Deney tamamlandıktan 30 dakika sonra kesilen numunelerin boyu ölçülerek elastik geri dönme hesaplandı.

Sizlerden gelen desteklerle deney serimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yararlı bilgiler içerdiğine inandığım yazılarımın doğruluğunu kendinizde araştırmalısınız deneylerin yapılması sonucunda doğabilecek zararlardan işlemleri uygulayan kişi sorumludur. Hiçbir şekilde sitedeki bilgilerden yazar sorumlu tutulamaz.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....