22
May
facebook twitter

Tekerlek izi deneyi

Tekerlek izi deneyi

Tekerlek izi deneyi, bitümlü karışımlarda dingil yükleri altında meydana gelen kalıcı deformasyonları ve tekerlek izi oluşumu potansiyelini belirlemek amacı ile yapılır. Biz bu deney ile “slury seal” isimli karışımımızın, yüklü tekerlek altındaki davranışını inceledik.

Slurry seal; agrega, asfalt emülsiyonu ve dolgu malzemelerinin (filler) labaratuar çalışmalarında belirlenmiş miktarlarda karıştırılması ile hazırlanır. Su eklenerek karışım işlenebilir hale getirilir. Asfalt emülsiyonu yapıştırıcı olarak işlev görmekte olup, kırılmış agregayı birarada tutmakta ve yeni slurry yüzeyi, uygulandığı eski yüzeye yapıştırmaktadır.

Her projenin koşullarını, şartnamelerini ve taleplerini karşılamak için değişik emülsiyon ve agregalar kullanılmaktadır. Agrega, temiz, dayanıklı, %100 kırılmış, uygun şekilde sınıflandırılmış ve tek tip olmalıdır. Asfalt emülsiyonu, asfalt, su ve emülgatörden oluşan üç kısımlı bir sistemdir. Su, içilebilir nitelikte olacak, hiç bir şekilde atık veya zararlı tuzlar içermeyecektir. Çoğu zaman dengeleyici (stabilizer) veya kimyasal düzenleyici (modifiyer) olarak Portland çimentosu, sönmüş kireç veya sıvı aleminyum sülfat gibi dolgu ve katkı maddeleri küçük miktarlar halinde kullanılır.

Deneyimizde öncelikli olarak numunenin oluşturulması ve plakalara dökülme işlemi gerçekleştirildi.

• Plakaya dökülmüş malzeme 60°C’lik etüvde 12 saat kurutuldu.

• Etüvden çıkartılıp oda sıcaklığına getirildi ve tartım alındı.

• Malzeme 1000 devir yapacak olan, tekerlek izi tespiti için kullanılan makineye yerleştirildi. Aşınma yapılırken numune üzerine kuruyup tekerleğe yapışmaması için, su püskürtülmeye özen gösterildi.

• 1000 devirin ardından, 60°C’lik etüvde kuruyana kadar bekletildi.

• Oda sıcaklığına geldiğinde tartılıp kaydedildi.

• Ardından 82°C de 300gr kum plakaya dökülerek 100 devir daha yapıldı.

• Kumlar temizlendikten sonra tekrar bir tartım alındı.

Tekerlek izi tespit deneyinin ardından ıslak tekerlek aşındırma deneyine başladık. Bu deneyde de karışım olarak slurry seal kullanılıyordu. Bu test metodu slurry seal tabakasının yağış şartları altında ne oranda aşındığının ölçülmesini sağlar. Öncelikli olarak numunenin oluşturulması ve plakalara dökülme işlemi gerçekleştirildi.

• Diske dökülmüş malzeme 60°C’lik etüvde 15 saat kurutuldu.

• Etüvden çıkartılıp oda sıcaklığına getirildi ve tartım alındı.

• Malzeme 25°C’lik su banyosunda 1 saat bekletildi.

• Ardından 5dk aşınma yapıldı. Bu makinede numune su dolu bir tepsinin içindeyken makinenin hareketine maruz kaldı.

• Bu işlemin ardından 60°C’lik etüvde kurutulup oda sıcaklığına getirilen malzeme tartıldı.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....