22
May
facebook twitter

Taze betondan numune alma

Taze Beton

Taze betondan karma (kompozit) veya spot numune olmak üzere iki çeşit numune alınabilir. Karma numune, beton harmanı veya kütlesinin her tarafından alınmış çok sayıda parçanın birleştirilip iyice karıştırılmasıyla oluşturulan taze beton karışımından alınır. Spot numune ise, beton kütlesinin herhangi bir bölümünden alınır. Alınacak numune miktarı, deneyler için gerekli olacağı tahmin edilen miktarın en az 1,5 katı olmalıdır.

Karma ve Spot numune almayı detaylı açıklamak gerekirse:

Karma numune alınması:

Yeterli miktarda beton karışımı harmanın her tarafından düzgün şekilde kepçe ile alınır. Hareketli karıştırıcı veya hazır beton transmikserinden boşaltılan betondan numune alınmasında ilk veya en son boşaltılan kısımlardan numune alınmaz. Beton harmanının yığın veya yığınlar halinde toplanması durumunda numune bu beton yığınının en az beş farklı yerinden olmak üzere parçalar halinde alınır. Akış halindeki betondan alınacak numune bölümleri, akan taze beton kütlesinin tüm genişlik ve kalınlığını temsil edecek şekilde alınır. ve bir kap içerisinde toplanır. Numune alma tarihi ve saati kaydedilir. Beton sıcaklığı ölçülür.

Spot numune alınması:

Numune beton, harmanın veya beton kütlesinin herhangi bir kısmından kepçe ile alınır. Alınan numuneler dökülen betonların tamamını temsil etmelidir. Betoniyer ağzından betonun yarısı boşaltıldıktan sonra, beton pompası ağzından, 5 m3 beton döküldükten sonra yeteri kadar numune alınır. Mukavemet tayini için alınmış olan numuneler bir kap içerisinde toplanıp kürekle üniform hale getirilinceye kadar karıştırılır. Numune alma tarih ve zamanı kaydedilir. Beton sıcaklığı ölçülür.

Numunelerin taşınması ve bakımı: Numune alınması, taşınması ve bakımı sırasında  beton kirlenmeye, su kaybetmeye karşı ve sıcaklık değişimlerine karşı korunmalıdır. Taze betonun özellikleri, çevre koşullarına bağlı olarak karışımın hazırlanmasından sonraki kısa süre içinde değişir. Bu değişim, özellikle şantiyelerde taze beton deneylerinin yapılması halinde dikkate alınmalıdır.

Taze betonun özelliklerini kontrol etmek amacıyla şantiyelerde be laboratuvarlarda aşağıdaki deneyler yapılır:

1- Taze betonun kıvamı

2- Priz süresi

3- Yoğunluk

4- Taze beton birim ağırlığı ve randıman

5- Hava yüzdesi

6- Kusma (terleme)

7- Şantiyelerde mukavemet tayini için numune hazırlanması.

Taze betondan numune alma olayı oldukça önemli bir konudur. Deneyin ilerleyişine büyük etkide bulunmaktadır.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....