Modifiye Proctor Deneyi

10.11.2018
Modifiye Proctor

Standart Proctor ve modifiye Proctor deneyleri ASTM (American Society for Testing and Materials) standartlarında ayrı ayrı anlatılmıştır. Ancak bu iki deney, sadece tokmak ağırlığı, tokmağın düşüş yüksekliği ve sıkıştırılan tabaka sayısı açısından birbirinden farklıdır.

Gerekli araç ve malzemeler:

- 2.5 kg’lık kompaksiyon tokmağı (standart Proctor deneyi için) - 4.5 kg’lık kompaksiyon yokmağı (modifiye Proctor deneyi için) - Standart kompaksiyon moldu (105 mm çap ve 115.5 mm boyunda) - 4 no’lu elek - Etüv (110 ± 5°C sıcaklığa sahip) - Su muhtevası kapları (numaralandırılmış) - Numune karıştırma kabı - Kriko - Desikatör - Terazi (0.1 gr duyarlıklı) - Karıştırma küreği, spatula, bıçak ve düzgün çelik cetvel - Lastik tokmak

Okumaya Devam


Özgül ağırlık deneyi

09.11.2018
Özgül Ağırlık Deney

Özgül Ağırlık; belli bir zeminin birim hacim ağırlığının, 20°C sıcaklığındaki saf suyun birim hacim ağırlığına oranı olarak tanımlanır.

Özgül ağırlık deneyi ASTM (American Society for Testing and Materials) D 854-02 (2003) standardına uygun şekilde yapılır. Bu deney iki farklı metot kullanılarak yapılabilir. Birinci metoda göre deney zemini etüvde kurutulmaz. Bu metot genellikle ince taneli zeminler, organik zeminler, halloysit kili içeren zeminler ve tropikal zeminlerde uygulanabilir. İkinci metot ise zeminin 24 saat boyunca etüvde kurutulmasını gerektirir. Her türlü zemin cinsi için uygulanabilir.

Okumaya Devam


Su muhtevası deneyi

09.11.2018
Su Muhtevası Deneyi

Araziden alınan ve su muhtevası deneyine tabi tutulacak numuneler, deney öncesinde hava geçirmez kaplarda yaklaşık 3-30°C arasındaki bir sıcaklıkta ve doğrudan güneş ışığını almayacağı bir yerde muhafaza edilmelidir.

Gerekli araç ve malzeme listesi:

- Etüv (110 ± 5°C sıcaklıkta) - Terazi (200 g’a kadar kütleye sahip numuneler için 0.01 g duyarlıklı, 200 g üzerinde bir kütleye sahip numuneler için 0.1 g duyarlıklı) - Numune kapları - Desikatör (Silika jelli veya susuz kalsiyum sülfat) - Numune kabı maşası veya eldiven - Bıçak, spatula, kürek, çeyrekleme kabı, numune parçalayıcı vb.

Okumaya Devam


Lifli Beton

Betonun zayıf yönlerinden biri olan çekme vb. gerilmelerine karşı direnci ve ...

Yeşil Çatı

Yeşil çatılar, ilave ağırlığa dayanma gücü olan; su, su buharı ve kökler ...

Demiryolu Tren

Demiryolu köprüleri tasarım olarak karayolu köprülerine benzer temel parçal...

Sıvılaşma

Bir zemin kütlesinin statik kayma gerilmesinin, sıvılaşmış haldeki zeminin...

Nano Teknoloji

Nano ölçek kavramı boyutları 1-100 nm (1nm=10-9 m, yani metrenin mily...