22
May
facebook twitter

Hacimsel Büzülme Deneyi

Hacimsel Büzülme

Hacimsel büzülme konusunda bir çok yöntem bulunmaktadır. Hacimlerde gerçekleştirilen bu deney ile elde edilen veriler kullanılarak büzülme limiti, büzülme oranı, hacimsel büzülme ve lineer büzülme hesaplanabilir.

Deneyde Kullanılan Araçlar

Paslanmaz metal veya porselenden yapılmış, dairesel tabanı düz ve yaklaşık 42 mm çap ile 12 mm derinliğe sahip büzülme kabı, Üst kenarı taşlanmış, pürüzsüz ve tabanına paralel bir düzlemde olan, yaklaşık 70 mm çap ve 50 mm derinliğe sahip cam kap,cam veya akrilik plastikten yapılmış olan ve numuneyi civa içerisinde batırmak için kullanılacak olan batırma plakası.

76 mm kenar uzunluğuna sahip kare şeklindeki bu plaka üzerinde 3 adet metal diş bulunmakta olup kalınlığı 2.4 mm dir. Yaklaşık 140 mm çapında buharlaştırma kabı. Palet bıçakları ve çelik tesviye cetveli, 25 ml kapasite ve 0.2 ml ölçekli cam silindir. 0.1 g hassasiyete sahip terazi. Cam kabı tamamen dolduracak miktarda civa.

Deneyin Yapılışı

Boş büzülme kabı tartılır ve ağırlığı kaydedilir. Kap aynı zamanda taşıncaya kadar civa ile doldurulur. Üzerine cam plaka bastırılarak fazla civa taşırılır ve kapta kalan civanın hacmi cam silindir kullanılarak belirlenir ve kaydedilir. Tane boyutu analizleri sırasında 40 nolu elek 425 µm altı malzemeden yaklaşık 30 g numune alınır. Bu numune çamur kıvamına gelinceye kadar damıtık su ile iyice karıştırılır.

Uygun kıvamı sağlayacak su içeriği kolay ufalanabilen zeminler için likit limite eşit veya daha büyük, plastik zeminler için ise likit limitin %10 kadar üzerinde olmalıdır. Numune yapışmasını önlemek amacıyla büzülme kabının içerisi silikon gresi veya vazelin ile hafifçe kaplanır. Büzülme kabı içine çamur malzeme, yaklaşık 1/3 miktarlarda konulup sert bir zemin üzerine hafif hafif vurarak yerleştirilir. Burada amaç kabı dolduracak çamur malzeme içerisinde hava kabarcığı kalmasını önlemektir.

Kap taşıncaya kadar işlem devam ettirilir. Taşan malzeme tesviye cetveli ile tıraşlanarak alınır, kabın dışı kuru bir bezle kurulanarak temizlenir. Dolu büzülme kabı tartılır ve kap ile birlikte numunenin ağırlığı kaydedilir. Numune rengi açılıncaya kadar havada ve daha sonra etüvde (105-110°C) kurutulur.

Kurutulan numune kapla birlikte tartılır ve kaydedilir. Öncelikle civa ile dolu cam kap üç metal dişli cam batırma plakası ile sıkıca bastırılarak kap içerisindeki fazla civa taşırılır. Kabın dışına yapışan civa silinerek temizlenir.

Daha sonra içi civa dolu bu kap kendinden daha geniş bir buharlaştırma kabı içerisine konur. Kurumuş numune büzülme kabından çıkarılıp civa dolu cam kaba üç metal dişli cam batırma plakası ile sıkıca bastırılacak kap içerisindeki civa taşırılır. Taşan civanın hacmi cam ölçü silindiri ile ölçülür ve kuru zemin numunesinin hacmi olarak kaydedilir.

Deneyin sorumluluğu yapan kişiye aittir. Bilgilerin doğruluğu garanti edilmemektedir. Öğrencilere kaynak oluşturmak amacıyla paylaşılmıştır.


:

:

Betondan beklenen en kritik etken, yapı kullanım am...

Betonun üretimi, taşınması ve yerleştirilmesi esnasındaki hom...

Viskozite, moleküller arasındaki sürtünmeden dolayı akışkan malz...

Merdivenler farklı yükseklikteki yapı bölümleri arasında kişilerin...

Dayanım kaybetmeden şekil değiştirebilme yeteneğine süneklik denir....